| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 5 TEKST: TITTI BRUN FOTO: WERNER JUVIK – Hva er din fanesak? Jeg leder driftskomiteen i Ammerud idrettsforening. Vi holder orden på Apalløkka idrettshall; alt fra brannvarsling, nødutganger og heiser til at garderobene og kiosken er klare for innrykk. To flotte haller der barn, unge og veteraner spiller håndball, basket og innebandy hele uka gjennom. Vi er en fenomenal dugnadsgjeng som er blitt godt kjent med hverandre. Det blir jo en vennegjeng. Og plutselig er det gått 14 år. – Hva driver deg? – Noen av oss er snålt skrudd sammen. Vi ender opp som frivillige. Ofte flere steder: FAU, idretten, tillitsvalgt og sånn. Jeg har det kanskje etter faren min, det går vel i arv. Jeg har alltid holdt på med idrett. Jeg blir glad inni meg av alle som får drive lagidrett i den hallen. Jeg blir rørt når Loppetassene på fem–seks år stolt marsjerer inn til nasjonalsangen. Nye generasjoner som trives og får et godt oppvekstmiljø. – Hva betyr din innsats som frivillig i den store sammenhengen? – Frivillige betyr mye for samfunnet. Idrett og musikk klarer seg ikke uten de som stiller opp. Barn og unge trives her, hører til i et godt miljø i de viktige oppvekstårene. Vi voksne blir et kontaktpunkt også ellers i nærmiljøet. «JEG BLIR GLAD INNI MEG AV ALLE SOM FÅR DRIVE LAGIDRETT I DEN HALLEN.» MIN FANESAK / DUGNADSLEDER IDRETTSHALL NAVN: Elin Vinje ALDER: 48 år JOBB: Tillitsvalgt, ressursperson medlemsregisteret Fagforbundet Oslo SIVILSTAND: Singel, datter 20 år fbaargang2017 fbseksjonFEL