6 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | AKTUELT LØNNA SANK MER ENN ANTATT *Prisene økte mer enn lønna i 2016. Dermed endte reallønna på minus 1,5 prosent, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en enda dårligere lønnsutvikling enn tidligere anslått. Minus 1,5 prosent er et gjennomsnitt for alle lønnstakere, opplyser. Prisene for varer og tjenester (konsum i husholdninger) steg i alt med 3,3 prosent i fjor, ifølge SSB. Reallønnsveksten i Norge fortsetter samme vei som den har gjort de siste fem årene – den synker. I 2011 var reallønnsveksten på 3 prosent, i 2015 på 0,5 prosent før den i fjor endte i minus. – Må sikre kjøpekraften *LO går inn for et generelt tillegg til alle i årets mellomoppgjør. Resultatet etter fjorårets hovedoppgjør ble en reallønnsnedgang på 1,5 prosent, dvs. at prisøkningen ble større enn lønnsøkningen. Nylig la Gerd Kristiansen fram forslag til hovedlinjene for årets mellomoppgjør for LOs representantskap. Hunn understreker at LO har to hovedmål i tariffpolitikken: Arbeid til alle og rettferdig fordeling. – I krevende tider blir fordelingen desto viktigere. I en situasjon hvor deler av arbeidslivet har gode inntektsutsikter, mens andre områder sliter tungt, er dette særdeles viktig. Det tekniske beregningsutvalget, et utvalg med representanter fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, anslår at prisene i Norge fra 2016 til 2017 vil øke med to prosent. LO mener at det gjør det enklere å sikre eller øke reallønna framover. Det vil si at lønna ikke spises opp av prisstigningen. – Vi kan ikke akseptere reallønnsnedgang flere år på rad, sier LO-leder Gerd Kristiansen. LØNNSOPPGJØR: LO-leder Gerd Kristiansen vil sikre alle en moderat lønnsvekst. FOTO: LISA TURØY CHRISTIANSEN TRIKKEFØRER FRIFUNNET FOR DRAP *Den kvinnelige trikkeføreren som var tiltalt for uaktsomt drap, er frifunnet på alle punkter. – Alle trikkeførerne føler de har vært på tiltalebenken, sier Tore Elton, leder i fagforeningen Sporvognsklubben. Han fulgte rettssaken sammen med en annen tillitsvalgt og en representant for arbeidsgiver. De er alle lettet. Det var i fjor at en 60 år gammel mann omkom etter et sammenstøt med trikken i Oslo. Påtalemyndigheten hadde tiltalt trikkeføreren for «uaktsomt å ha forvoldt en annens død». Rettssaken varte i fire dager, og det var lagt ned påstand om 45 dagers ubetinget fengsel. FOTO: BJØRN A. GRIMSTAD fbaargang2017 fbseksjonFEL