| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 7 Kilde: SSB Fordeling av de 371.236 årsverkene i kommunal sektor. Helse- og sosialtjenester Skole Administrasjon Barnehage Kultur Anna 43% 27% 13% 12% 2% 3% SLO BUSSJÅFØREN FLERE GANGER *En Nettbuss-sjåfør i Halden ble slått flere ganger i ansiktet. I så alvorlige tilfeller må gjerningsmannen kunne nektes adgang til selskapets busser for en periode, mener kollegaene. Men den voldelige passasjeren får fortsatt være med bussen. – Slikt skal ikke gå upåaktet hen. Av hensyn til alle ansatte ønsket vi å utestenge personen i et halvt år, forteller klubbleder Bjørnar Myrvang. Oppdragsgiveren, fylkeskommunale Østfold kollektivtrafikk, tok avgjørelsen om at mannen som slo fortsatt skal få kjøre buss med selskapet. FLEST I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN *Tillitsvalgte har rett til permisjon med lønn, selv om arbeidsgiver ikke liker innholdet i tillitsvalgtopplæringen de skal være med på. Et flertall i Arbeidsretten mener at tillitsvalgte skal ha permisjon med lønn når de deltar på tillitsvalgtopplæring som arbeidsgiver i utgangspunktet mener ikke er relevant. – Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått gjennomslag for at vår måte å gjennomføre Fase 2-opplæringen på ligger innenfor hovedavtalens bestemmelser, sier Roger Heimli i Fagforbundets politiske ledelse. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mente et Fase 2-kurs ikke ville gjøre en tillitsvalgt i Hordaland flinkere og bedre skikket i vervet som tillitsvalgt, og mente derfor at kurset ikke oppfylte kravene i hovedavtalen om rett til permisjon med lønn i de ti dagene kurset varte. Flertallet i Arbeidsretten sier imidlertid at arbeidstakerorganisasjonene må ha frihet til å lage sitt eget innhold i opplæringen av tillitsvalgte. Les mer på fagbladet.no RETT TIL LØNNET PERMISJON AKTUELT FOTO: KRISTIAN BRUSTAD FOTO: NETTBUSS GIR MILLIONER FOR NY REGJERING *Fagforbundet har bevilget 9,5 millioner kroner i valgkampstøtte til de rødgrønne partiene. Arbeiderpartiet får 5 millioner kroner, SV og Sp får 2,25 millioner hver. – Når vi ser de store skattelettelsene som Høyre- og Frp-regjeringen gir til de rikeste, er det utrolig viktig å få til et regjeringsskifte, slik at pengene kan bli brukt til fellesskapets beste og utviklingen av velferdssamfunnet, sier forbundsleder Mette Nord til VG. Hun viser til at mange næringslivstopper gir økonomisk støtte til Høyre og Frp, og at flere oversikter viser at de har fått over 200 millioner kroner i skattelette med Høyre/Frp-styre. SKOLERING: Tidligere LO-leder Roar Flåthen er krystallklar på at skolering er det viktigste våpnet for en tillitsvalgt. fbaargang2017 fbseksjonFEL