12 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | PÅ JOBB / PIGGDEKKAVGIFT Jeg kunne ikke kle meg før – men nå fryser jeg aldri! MER DIGITALISERING – MINDRE PAPIR Han er aller mest stolt av å ha vært med på å utvikle appen som Bymiljøetaten lanserte i fjor. Den gjør det mulig å betale både piggdekkgebyr og parkering i Oslo kommune via en smarttelefon. Prosjektlederen ivrer for mer digitalisering og mindre papir. App-løsningen «bilioslo», nettsiden piggav.no og betaling via sms er blant noen av forbedringene de siste årene. På sikt er målet at ordningen skal bli heldigital. – I fjor bestemte vi oss for å halvere det vi har pleid å trykke av informasjonsmatriell på papir. Årene før kastet vi halvparten, og ved å redusere fra 42.000 til 18.000 eksemplarer, sparte vi både penger og papir. All informasjon ligger i dag uansett ute på piggav.no, sier han, men skynder seg å legge til: – Det er ikke noe samfunnskrav å eie en smarttelefon, så vi må fortsatt ha automatene og papir en stund til. igjen og dra tilbake til Sri Lanka, ler han. Anees har nå jobbet i Bymiljøetaten i 19 år. Karrieren startet på kontrollavdelingen, så kundesenteret. Der fikk han etter hvert ansvar for samarbeidet med prosjektlederen for piggdekkgebyr-ordningen. Etter hvert tok han over som prosjektleder. – I denne jobben kan jeg være med å gjøre en forskjell for Oslo kommune og de som bor her, sier han. Arbeidsdagene går blant annet med til å koordinere informasjon ut til brukerne, regnskap og kontroll av automatene. – Cirka en gang i måneden er jeg med rundt til alle automatene for å sjekke at alt er som det skal, forteller han. Anees har aldri hvilt på på laurbærene, han jobber kontinuerlig med forbedringer. Hvordan kan vi gjøre piggdekkgebyr-ordningen enda mer effektiv og enkel for de som skal kjøpe et oblat? er mantraet hans. SJEKKERE: En gang i måneden kjører Anees Rauf sammen med kontrollingeniør, Knut Pedersen rundt Oslo bys grenser og sjekker at alle automatene for kjøp av piggdekkoblat fungerer som de skal. fbaargang2017 fbseksjonFEL