14 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | PÅ JOBB / AKTUELT KOKKELÆRLINGENE TOK GULL *Mari Øyvåg og Chris A. Nguyen vant det aller første norgesmesterskapet for lærlinger i institusjonskokkfaget. Seks lag var med i finalen. De skulle lage og servere lunsj, middag og dessert til maks 70 kroner. Det var også et krav at næringsinnholdet ikke skulle overstige 1300 kalorier. Rettene skulle videre kunne tilberedes og serveres til opptil 100 personer. Resultatet ble målt på smak, kreativitet, hygiene og evne til planlegging. Sølvmedaljen gikk til Marcus Westergaard og Abdulla Al Majid, mens Naheed Batool og Muntaha Keder Omer tok bronse. - SØKER KANDIDATER TIL RUSPRIS *Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon deler årlig ut pris til en person som har bidratt til å sette ruspolitiske spørsmål på dagsorden. Prisen for godt ruspolitisk arbeid ble opprettet i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt det ruspolitiske arbeidet. Ansatte og ledere i medlemsvirksomheter i Fagrådet kan sende inn begrunnede forslag på kandidater. Det er ingen krav om at kandidaten skal være ansatt eller leder i en medlemsvirksomhet. Fristen for å sende inn forslag er 31. mars, og prisen vil bli delt ut på Fagrådets nasjonale ruspolitiske seminar 12. mai. TOK FAGSKOLEN MED GLANS *Etter to års studier besto alle de 19 studentene fra Finnmark eksamen i demensomsorg og alderspsykiatri, og alle besto med glans. En av dem, June Thorsen, bekrefter at den faglige interessen var sterk. – Alle ville lære og forstå mest mulig, forteller hun. En av dem som er glad for det, er Gunn Therese Olafsen, avdelingssykepleieren ved Prestøyhjemmet sykehjem i Sør- Varanger hvor June Thorsen arbeider. – Kommunene trenger mer fagkompetanse, sier hun. Hennes erfaring er at stadig flere har en demenssykdom, og at de ofte har andre sykdommer i tillegg. – Å få økt kompetansen gjør at vi får ivaretatt hver enkelt pasient bedre. Vi ønsker derfor at flere skal ta videreutdanning slik at vi får en bred fagkompetanse og kan imøtekomme framtidas omsorgsbehov best mulig. 44% June Thorsen tok nylig eksamen i eldreomsorg og demens sammen med 18 andre helsefagarbeidere fra Finnmark. FOTO: TRINE HAMRAN FOTO: KARIN E. SVENDSEN Litt under halvparten av mennesker med funksjonshemning i alderen 15–66 år er i jobb. VINNERNE: Chris Andy Nguyen og Mari Øyvåk tilbereder her vinnerlunsjen; pai med Snøfrisk og appelsinvinaigrette og salat med syltet løk. fbaargang2017 fbseksjonFEL