16 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | R etten til heltid har vært og er kampsak nummer én for Christina Beck Jørgensen, leder av Fagforbundet Ung. Som nyutdannet hjelpepleier arrangerte hun fakkeltog for større stillingsprosenter i kommunen. Men åtte år etter – og etter fire år som leder for ungdommen i Fagforbundet – går hun tilbake til helgevakt- stilingen sin på 16,9 prosent senere i år. MÅ FYLLE PÅ MED EKSTRAVAKTER Hun husker godt hvordan livet som ringevikar var: Hun hadde en fast helgestilling, jobbet annenhver helg med korte vakter. Resten måtte hun fylle på med ekstravakter. – Som ringevikar kan du plutselig få en telefon klokka 6 med spørsmål om å være på jobb klokka 7. Eller telefon klokka 21, med spørsmål om å stille klokka 22 fordi nattvakta er blitt syk. Slik er livet som ringevikar. Det er helt grusomt, sier den avtroppende ungdomslederen fra Elverum. KUN 22 PROSENT FÅR HELTIDSSTILLING Beck Jørgensen peker på at kun 22 prosent av helsefagarbeiderne har fått heltidsstilling ett år etter at de er ferdig utdannet. Samtidig er 80 prosent av stillingene som lyses ut for helsefagarbeidere deltidsstillinger. – Det ropes etter helsefagarbeidere, men ingen vil gi dem jobb. Er det rart ungdom rømmer fra helsefagutdanningen? spør hun, og omtaler tida som ringevikar som «en slave av telefonen». Hun forteller om dager der planer måtte avlyses fordi en vakt ble ledig og hun måtte takke ja uansett, fordi hun ikke visste om hun fikk flere vakter neste uke. – Usikkerheten er til skade både for den ansatte, pasienten, arbeidsplassen og kommunen, mener hun. RINGER I FORTVILELSE Selv blir hun oppringt av fortvilte helsefagarbeidere som gråter på telefonen. Avhengigheten av ekstravakter gjør at de ikke vet om de får nok Nå går hun tilbake til 16,9 prosent stilling Christina Beck Jørgensen blir oppringt av gråtende medlemmer som ikke vet om de har mat på bordet neste måned: – Slik er livet som ringevikar. TEKST: CAMILLA ØVREBØ ONDRCKOVA PÅ JOBB / HELTIDSSTILLINGER fbaargang2017 fbseksjonFEL