| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 17 lønn neste måned til mat på bordet – for seg selv og ungene. – Jeg har selv vært i den situasjonen, men det er dessverre ikke noe jeg får gjort noe med over natta. Den eneste trøsten er at vi har veldig mange tillitsvalgte ute på arbeidsplassene som gjør en fantastisk god jobb, sier Beck Jørgensen. SKYLDER PÅ TURNUSKABALEN I tillegg til at hun har kjempet for retten til heltid som leder av Fagforbundet Ung, har Beck Jørgensen også tatt opp problemstillingen flere ganger i sin egen hjemkommune. – De skylder ofte på at det er helgene som er problemet i turnusen, og at det er lettere for dem å putte flere inn i helgestillinger for å få kabalen til å gå opp. I tillegg sier de at det dessuten er mange studenter som ønsker å jobbe deltid. HAR TRUA PÅ FRAMTIDA Til tross for egne og andres negative erfaringer med små stillingsprosenter i helsesektoren, ser imidlertid ikke ungdomslederen mørkt på framtida. – Jeg er positiv, faktisk. Nå er det så mye debatt rundt denne problemstillingen, og det sies jo hele tida at vi har bruk for flere «varme hender», sier hun. Når det gjelder sin egen framtid, er hun heller ikke udelt negativ. Hun både gleder og gruer seg. – Det blir veldig rart, men også veldig godt å komme hjem igjen til venner, familie og kollegaer. Jeg gleder meg til å komme tilbake til jobben min. Det er jo en utrolig god jobb jeg har med masse fantastiske mennesker. I tillegg har Beck Jørgensen planer om å gjøre student av seg på Høgskolen i Rena. Der skal hun utvide kompetansen sin med økonomi og administrasjon. Fagforeningsarbeidet har hun nemlig ikke tenkt å legge på hylla, og om hun skal bli plasstillitsvalgt, er dette smart kompetanse. På kort sikt har hun også målene klare: – Målet mitt er å få i gang et steike bra studentforum på Rena og at alle studentene organiserer seg. * KJEMPER FOR HELTID: Christina Beck Jørgensen, leder av Fagforbundet Ungdom. Det ropes etter helsefagarbeidere, men ingen vil gi dem jobb. Er det rart ungdom rømmer fra helsefagutdanningen? fbaargang2017 fbseksjonFEL