18 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | PÅ JOBB / AKTUELT SKOLEKINOSUKESS I HAMAR *Martin Svennæs har jobbet fem måneder som skolekinolærer i Hamar i en 20 prosent stilling, én dag i uka. De andre dagene er han ungdomsskolelærer. Han lager kinoopplegg for barn og ungdom fra 7 år og opp til 18–19-åringer. Så langt har opplegget vært en sukess. – Det mest populære med ordningen er at jeg har kommet til skolene med oppgaver på forhånd, så har vi møttes på kinoen for å presentere løsningene, se film, spise lunsj og jobbe videre med oppgavene, forteller Svennæs til Hamar Arbeiderblad. --- FELLESRÅD ORGANISERER SEG *Nå har 18 av de største kirkelige fellesrådene organisert seg for å få større gjennomslag i kirkepolitikken. De vil gjerne ha med seg de rundt 400 andre fellesrådene, ifølge Vårt Land. – Den norske kirke har et stort demokratiunderskudd som innebærer at lokalkirken, menighetsrådene og de kirkelige fellesrådene har for lite innflytelse. Vi skal sørge for at interessene til grunnplanet i kirken får gjennomslag, sier en av initiativtakerene, Geir Mykletun fra Sandnes kirkelige fellesråd. Ap lover barnehageløft *I forslaget til nytt program for neste stortingsperiode lover Arbeiderpartiet at de vil innføre en bemanningsnorm for barnehagene, og et krav om at minst halvparten av de ansatte skal være barnehagelærere. Partiet ønsker med dette at standarden som det rødgrønne byrådet i Oslo har innført i hovedstaden også skal bli en nasjonal standard. I tillegg vil Ap gi kommunene adgang til å stille de samme kravene til private barnehager som kommunale når det gjelder innhold og kvalitet, bemanning, åpningstid og ansattes lønns- og pensjonsforhold. – Det er et paradoks at omtrent halvparten av landets barnehager bare trenger å forholde seg til barnehageloven, og ikke er underlagt politisk kontroll, sier familie- og kulturpolitisk talskvinne Anette Trettebergstuen. I dag er det også slik at kommunene er forpliktet til å gi private barnehager et tilskudd basert på offentlige pensjonsutgifter, selv om private barnehager i mange tilfeller har mye lavere faktiske utgifter. Ifølge Trettebergstuen er Aps mål at kommunene skal kunne kreve at ansatte i private barnehager har samme pensjonsvilkår som i offentlige, men så lenge private og offentlige barnehager har ulike avtaler, kan ikke dette skje over natta. Arbeiderpartiet lover et kvalitetsløft for barnehagene hvis de vinner valget til høsten. FOTO: WERNER JUVIK FOTO: TITTI BRUN FOTO: MAY BERG fbaargang2017 fbseksjonFEL