20 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | VANSKELIG: Å slokke en brann i en elbil byr på spesielle utfordringer. Mandag morgen henger en Nissan Leaf 22 meter over bakken, klar for å bli krasjet. Ansatte ved Moss interkommunale brannvesen (MIB) vil vite mer om hvordan elbiler brenner og hvordan de da best kan gjøre jobben sin. Utfordringene ved redningsarbeid med opptil 900 volt i bilgulvet, kan være mange. For litt over et år siden fikk brann- og redningspersonell ved MIB seg en støkk. Da de skulle taue en elbil vekk fra toglinja etter at den hadde kollidert med toget, tok den fyr. Det ble alt annet enn en vanlig brann – det brant intenst og heftig helt til det store lithiumbatteriet var tomt. TAR SJELDEN FYR Denne mandagen skal de krasje og tenne på elbilen selv. Anledningen er en fagdag i regi av Østfold brannbefalslag. Leafen treffer et rør på bakken i 70 kilometer i timen. Den iscenesatte kollisjonen er realistisk. – Her er batteripakka, viser overbrannmester Roy Kristensen. Til tross for en enorm bulk tvers gjennom der døra og baksetet en gang var, og langt inn i selve batteripakka, så startet ingen brann. Brannmannskapene måtte tenne på selv. Det er nemlig sjelden at en elbil tar fyr. Det har vært færre enn ti tilfeller så langt i Norge, men når det brenner, så brenner det. Da er gode råd dyre, og både eksperter og brann- og redningspersonell jobber med å kartlegge hva rådene bør være. Ved jernbanesporet i Råde kom elbilbrannen overraskende. Da mannskapet skulle rydde opp etter kollisjonen, skapte bevegelsene av tauinga kortslutning, og en lysbue antente det meste av vraket på sekunder. Den hissige brannen pågikk til batteripakka var tom. Hver gang mannskapet klarte å kvele flammene, blusset de opp igjen. KAN FÅ DET VELDIG TRAVELT – Det første vi må kartlegge på et ulykkessted der en elbil er involvert, er om batteripakka er skadet. Er den ødelagt, er det også risiko Elbilen brant i ett døgn Det stinker røyk fra den utbrente elbilen. Det er fire dager siden brannmannskapet satte fyr på bilen. Da brant det til dagen etter, med kraftig og giftig røyk. TEKST: OLA TØMMERÅS FOTO: CHRISTIAN MØRDRE PÅ JOBB / BRANN OG REDNING SAMLER KUNNSKAP: Branninspektør Tore Fredriksen (t.v.), Cathrine Danielsen fra administrasjonen og avdelingssjef Christian Mørdre ved den utbrente elbilen som brant i ett døgn. fbaargang2017 fbseksjonFEL