| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 21 for brann, forklarer branninspektør Tore Fredriksen. Normalt blir avgjørelsen om å skjære opp en bil og frigjøre fastklemte passasjerer gjort etter en medisinsk vurdering. Haster det, gjennomføres hurtigfrigjøring ved å kutte gulvkanaler og taket mens bilen trekkes fra hverandre via kjettinger mellom brannbilene. En slik operasjon er uaktuell på elbiler. Der er det kun mulig å klippe taket og et stykke ned på dørene. – Ved skade på batteripakka kan det tenkes at frigjøring via taket må settes i gang umiddelbart som fast rutine. Skulle en brann starte så har vi ikke mange sekundene til rådighet, påpeker Fredriksen. En annen utfordring er biler med smartnøkler. Nøkkelen sender signal til bilen bare FOTO: CHRISTIAN MØRDRE FOTO: OLA TØMMERÅS fbaargang2017 fbseksjonFEL