Kakefatene bugner av kringle, prinsessekake og sjokoladekake. Duften av hjemmebakst og kaffe fyller lokalet og siver ut i korridoren. En profesjonell underholder leder allsangen. Det er hyggekveld på sykehjemmet. På sidelinja står en årvåken og etter hvert svært fornøyd aktivitør. Marianne Lillebø kan konstatere at nok en gang har hun, kollegaer og frivillige lyktes med å skape en vellykket hyggekveld. Beboere, pårørende og pleiere koser seg med kaffe og kaker. De aller fleste følger med i tekstheftet under allsangen. Om de danser eller betrakter dansegolvet, nyter de alle den lette stemningen. VARIERT UKE Hyggekveld har de hver annen uke på Vestby sykehjem. Aktivitøren spiller en vesentlig rolle i arrangementet, men er langt fra alene. Marianne Lillebø understreker at flinke frivillige er nødvendig for å skape et levende sykehjem – De frivillige er oppegående og selvgående mennesker. De er positive og byr på seg selv, forteller hun. Sykehjemmet har en eller annen form for aktivitet nesten hver dag: I tillegg til hyggekvelder to ganger i måneden, har de hver uke trim, andakt og bingo. Av og til får beboere og pårørende tilbud om konserter, foredrag, busstur eller verksted til ulike årstider. – Uten frivillige hadde vi kanskje hatt bare ti prosent av aktivitetstilbudene, sier hun. Ikke bare hyggekveldene ville vært umulig å gjennomføre. Heller ikke alle sesongens verksteder og fester ville blitt noe av uten frivillige. 14 GLEDESSPREDERE Aktivitøren har en fast stab på 14 frivillige, de fleste damer i pensjonsalderen, men også et par ungdommer og en godt voksen mann, som hjelper til ved arrangementene. Damene er med i Gledessprederen, en frivillig organisasjon hvor aktivitøren er styreleder. – For beboerne er det godt å se andre mennesker enn oss som arbeider her, tror Marianne Lillebø. Hun mener også det er viktig at de frivillige har god tid, at de er til stede for at beboerne skal ha det trivelig, og at de kan sette seg ned og gi de gamle sin hele og fulle oppmerksomhet. – Kapasiteten til personalet går med til pleie, stell og medisiner, så vi er helt avhengig av JOBBEN MIN | + - Mat og medisin må til. Men aktivitør Marianne Lillebø tror også kultur og aktivitet er nødvendig for at livet skal ha mening. – Det fortjener vi alle på vårt siste stopp. Bingo og dans gir livet mening AKTIVITØR BESTE MED JOBBEN At noen kommer seg opp om morgenen fordi de vil være med på konsert. Og smilene til beboerne når de opplever noe hyggelig. STØRSTE UTFORDRING Få med hele personalgruppa slik at alle ser verdien av aktivitet og bidrar til gode opplevelser. TEKST: KARIN SVENDSEN FOTO: NADIA FRANTZEN 24 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonFEL