de frivillige for å kunne gi disse tilbudene uten stress. NY ROLLE Marianne Lillebø har en CV som nok skiller seg fra de fleste aktivitører; hun har tre-årig offisersutdanning, tre år på idrettsadministrasjon ved Høgskolen i Bø pluss yrkeserfaring fra Volleyballforbundet, Svømmeforbundet og som kroppsøvingslærer. Hun er mer en organisator enn noe annet. Rollen til aktivitørene er også endret fordi beboerne er blitt eldre og sykere. – Da jeg begynte for seks år siden, så jeg for meg at vi skulle lage ting. Men det er få beboere på dagens sykehjem som for eksempel har god nok motorikk til å strikke, sier hun. På den annen side har de vært pensjonister før de kom på sykehjem. De har gjerne fylt livet med reiser, konserter og foredrag. – Vi må derfor tilby dem noe ordentlig, og det krever stor arbeidsinnsats. FRIVILLIG INNSATS Mens den tradisjonelle aktivitøren hjalp de gamle på arbeidsstua, bruker den nye aktivitøren mer tid på å organisere og legge til rette for frivillige. Aktivitøren på Vestby har aldri hatt problemer med å rekruttere frivillige.Tvert imot står folk på venteliste for å bli med. Marianne vurderer nøye hvem hun trekker inn i sykehjemmet, og nye frivillige får prøve seg for å se hvordan de passer før de blir fast tilknyttet Gledessprederen. – Gledessprederen var godt etablert allerede før jeg begynte her, og medlemmene hanker inn venner når vi trenger nye folk, forteller hun. – DE UNGE GIR LITT EKSTRA Aktivitetene på sykehjemmet må tilpasses alt annet som også skjer på et sykehjem. Aktivitøren informerer pleierne slik at de har mulighet til å bidra ved å sette av tid og følge beboere til og fra. Marianne Lillebø sier at det også har tatt tid å overbevise alle kollegaene om at kultur er viktig. Nina Simonsen, kollega og tillitsvalgt, forteller at på hennes avdeling ser de på dagens aktivitetsplan hver morgen. Under frokosten informerer de pasientene JOBBEN MIN | AKTIVITØR Det er få beboere på dagens sykehjem som har god nok motorikk til å strikke. Marianne Lillebø GLEDE: Aktivitøren Marianne Lillebø koser seg ofte sammen med beboere og frivillige på sykehjemmet. Her sammen med Mari Skas og Aud Toftner fra Gledessprederen. 26 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | fbaargang2017 fbseksjonFEL