28 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | PÅ JOBB / AKTUELT STREIKET FOR FELLES SPISEPAUSE *20. februar sto alle busser i Trondheim stille i tre timer da sjåførene gikk til politisk streik. De krever spisepause i fellesrom framfor i hvilebuene på endeholdeplassene som i dag. Et anbud med frist til 30. mars utløste streiken. I anbudskriteriene er det ikke lagt inn at sjåførene skal ha mulighet til felles spisepause, til tross for et klart vedtak om dette i fylkestinget. – Vi vil ha pausene i større sosiale fellesrom, med mulighet til felles prat, læring og erfaringsutveksling. Derfor må fylkeskommunen følge opp fylkestingets vedtak, sier Ole Roger Berg, som er leder i Fagforbundet Buss- og sporveisforening. NYTT FORSØK MED LEDERUTDANNING FOR VASKERIANSATTE *Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) prøver for tredje gang å starte lederutdanning for ansatte i vaskeriene og øvrige aktører i bransjen. Utdanningen skal gå over fem samlinger til høsten og er myntet på ledere i vaskeribransjen, i tillegg til personer som ønsker å kvalifisere seg til lederstillinger eller trenger faglig påfyll. I fjor måtte tilbudet skrinlegges for andre gang på rad etter for lav interesse. Likevel er vaskeriekspert og timelærer Åse Lindal optimist. – Behovet for kunnskap er der, forteller hun, og viser til stadige telefoner om faglige spørsmål som det undervises i på kurset. – Det lave søkertallet skyldes nok heller at vi ikke har nådd riktige målgrupper, mener både Lindal og høgskolelektor Ellen Nygard, som er ansvarlig for utdanningen. Utdanningen Ledelse av tekstil og vaskeritjenester starter i månedsskiftet august/september, og fristen for å søke opptak er 22. mai. Medlemmer i Fagforbundet kan søke om økonimisk støtte til kursutgifter. Les mer på fagbladet.no eller hioa.no. I år gjøres et nytt forsøk på å få i gang lederutdanning for vaskeriansatte. Lærerne er optimistiske. PRØVER IGJEN: Åse Lindahl er fortsatt optimist når det nå gjøres et tredje forsøk på å få igang et studie i ledelse av tekstil- og vaskeritjenester. FOTO: WERNER JUVIK FOTO: OLE MORTEN MELGÅRD NYE SPRAYFLASKER KAN GI BEDRE HELSE *Nye sprayflaskedyser til profesjonell rengjøring kan redusere farlige stoffer renholderen eksponeres for med mer enn 90 prosent, viser en undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Å bytte til nye dyser kan ha stor betydning for renholdere som jobber med mye vaskemidler. Mer enn dobbelt så mange renholdere som befolkningen for øvrig, oppgir å ha luftveisproblemer. Renholdere har også høyere andel sykefravær der årsaken oppgis å være slik eksponering. Samtidig har bruken av spraymidler økt eksplosivt, ifølge Stami. fbaargang2017 fbseksjonFEL