| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 31 å leve av. Her må kommunene og skolene sørge for å opprette flere kombinerte stillinger der de ansatte arbeider både på SFO og med elevoppfølging i skoletida. På den måten vil det bli heltidsstillinger og mer attraktivt for fagutdannede, mener May-Britt Sundal. FORESLÅR FAGARBEIDERKAMPANJE – Kunnskapen til de ansatte er avgjørende for kvaliteten på de kommunale tjenestene, og derfor er fagutdanning viktig. Vi har hatt en vellykket kampanje for å få flere til å ta utdanning som helsefagarbeidere, kanskje vi skulle forsøke en liknende kampanje for å synliggjøre barne- og ungdomsarbeiderfaget og øke rekrutteringen, foreslår spesialrådgiver Kathrine S. Teigen i KS. – Det er vi gjerne med på, sier May-Britt Sundal. FOTO: PER FLAKSTAD FOTO: KJELL INGE SØREIDE UTGJØR EN FORSKJELL: Fagbrevet utgjør en forskjell, men det fins ingen strategi for å bruke fagkunnskapen, ifølge forskjerne Mona Bråten (t.v.) og Anna Hagen Tønder. Fagforbundets May-Britt Sundal (i midten) ønsker å heve statusen på faget. fbaargang2017 fbseksjonFEL