32 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | KOMMUNENE KAN DELE KLARE TEKSTER *Uklart språk er et demokratisk og et økonomisk problem. Nå lanserer KS en felles tekstbase for kommunene. – Gode tekster blir tilgjengelig for alle. Dette vil spare kommuner og innbyggere for frustrasjon og ikke minst verdifull tid, sier leder for programmet Klart språk i kommunesektoren, Anna Holm Vågsland. – Delingspotensialet i kommunene er stort. De kommuniserer om de samme tjenestene, og det er ingen grunn til å ha over 400 ulike brev om tildeling av sykehjemsplass, hvis vi har ett som alle innbyggere kan forstå, sier Vågsland. Så langt inneholder basen 80 tekster, både på nynorsk og bokmål. --- HØRING OM DIGITAL SÅRBARHET *Fagforbundet har nylig avgitt høringsuttalelse i høringen Digital sårbarhet – sikkert samfunn – NOU 2015:13. Forbundet mener at problemstillingene som reises er svært viktige. Digitaliseringsutviklingen er tett knyttet til utviklingen av arbeidslivet, og Fagforbundet er opptatt av at hensynet både til enkeltmennesker og samfunnet ivaretas. Utredningen er omfangsrik og reflekterer med det hvor samfunnsgjennomgripende problemstillingene er. Fagforbundet har valgt å kommentere på de områdene de har kompetanse gjennom at de organiserer aktuelle yrkesgrupper. PÅ JOBB / AKTUELT AVLYSER AUTOMATISERINGKRISA Flere foredragsholdere på årets eForvaltningskonferanse spådde ei lys framtid for arbeidstakerne. Til tross for automatisering. *I februar var rundt 200 representanter fra kommuner, fylkeskommuner, offentlige institusjoner og ulike fagforbund samlet til den årlige eForvaltningskonferansen. På agendaen sto personvern og automatisering. En av foredragsholderne var Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør i Arkivverket. Sjøvoll jobbet tidligere i Kommunaldepartementet og var da med på å utarbeide stortingsmelding 27: Digital Agenda for Norge. IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Sjøvoll gikk langt i å avlyse det han kalte robotfrykten og frykten for at automatisering vil ta fra oss jobbene. – Jeg er framtidsoptimist. Det vil bli mer automatisering av enkelte oppgaver, men jeg tror ikke det nødvendigvis kommer til å bli færre arbeidsplasser. Nye vil også komme til, mener Sjøvoll. FOTO: COLOURBOX.COM COLOURBOX.COM FOTO: MARTIN GUTTORMSEN SLØRDAL SEMINAR OM SVART ØKONOMI *28. mars går seminaret Kampen mot svart økonomi – seriøst arbeidsliv/seriøs forvaltning av stabelen i Oslo Arbeidersamfunn. Fagforbundet og NTL står som arrangører, og på programmet står både politisk debatt mellom flere stortingsrepresentanter, samt en rekke foredragsholdere. Nå kan kommunene dele klare tekster og dokumenter. KS har et femårig program for klart språk som skal vare fram til 2020. fbaargang2017 fbseksjonFEL