| 2| 021061 7| 0| 43 || FFAGBLLADETT ~ 33 I DENNE SEKSJONEN: NORGE I VERDEN *I Madagaskar er andelen kvinner over 15 år som er i betalt arbeid i verdenstoppen med 81,6 prosent, mot bare 58,9 prosent i Norge, ifølge tall fra FN-Sambandet. I 2015 var det fortsatt langt mindre sannsynlig at kvinner var i betalt arbeid enn menn i de fleste deler av verden. Kvinner har større sannsynlighet for å arbeide i ufaglærte lavt betalte jobber enn menn i de fleste regioner i verden, men kvinner er på vei inn høyt kvalifiserte yrker i et raskere tempo enn menn. VISSTE DU AT ... IRAK 11,1 % KINA 61 % ARGENTINA 44,4 % MADAGASKAR 81,6 % NORGE 58,9 % I samfunnet RETTFERDIGHET | VELFERD | MEDBESTEMMELSE | LIKESTILLING Kvinnetopp i Madagaskar *Menn har i snitt nesten 200.000 kroner høyere bruttoinntekt enn kvinner her i landet. *Siden 2008 har det vært 60 prosent menn og 40 prosent kvinner i kommunestyrene. S 34 Yrkesfaglige veier til studier gir gode karrieremuligheter, mener Veronica Dahlen Hagen. S 42 Alarmklokkene kimte, men Vestfold og Oslo ville ha billigere renovasjon og valgte Veireno. S 48 Leo Ajkic var selv en av de usynlige. Nå vil han ha oss til å se menneskene rundt oss. S 60 Anbud handler om lønnspress, sosial dumping og skattepenger som ender i private lommer. KILDE: FN-SAMBANDET KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ FOTO: COLOURBOX *60 prosent av de med høyere utdanning er i dag er kvinner, men utdanningsvalgene er fremdeles tradisjonelle. *Om lag åtte av ti styrerepresentanter i aksjeselskaper er menn. FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL