| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 35 Jeg var redd. For at det skulle være for vanskelig. For at jeg ikke skulle klare det. Det er tross alt høyskole. VERONICA DAHLEN HAGEN fbaargang2017 fbseksjonFEL