| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 37 Y-veien blir permanent Nå kan høyskoler tilby helsefagarbeidere uten studiekompetanse en alternativ vei til å bli sykepleier. Hvis høyskolene selv ønsker det. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er allerede i gang med et prosjekt som gir helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse muligheten til å bli sykepleiere. Den såkalte yrkesveien, forkortet y-veien, er et høyskolestudium som er spesielt tilrettelagt for dem med fagbrev. I starten av februar hadde hele 100 helsefagarbeidere søkt om plass på studiet. Nylig vedtok også et enstemmig storting at helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse skal ha muligheten til å utdanne seg til sykepleier via y-veien. – Nå er ikke y-veien for helsefagarbeidere lenger en forsøksordning, nå skal den gjennomføres, sier Ruth Grung (Ap) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Komiteen sto samlet bak forslaget, og alle i Stortinget stemte for. Grung mener Fagforbundet må presse på ute i kommunene. – Er etterspørselen etter studiet stor nok, vil nok høyskoler tilby dette. Det er viktig at også Fagforbundet kartlegger behovet, sier Grung. lønn fra Røyken kommune, mot at hun binder seg til å jobbe i to år etter bestått eksamen. – Dessuten får jeg stipend og tar opp studielån, så da klarer jeg meg. Lånet tenker jeg å betale tilbake med høyere lønn som barnehagelærer, sier hun fornøyd. TIPS PÅ VEIEN TIL BARNEHAGELÆRER Når du søker opptak på realkompetanse, må du søke hvert enkelt lærested. Det er ikke felles opptakskrav på skolene gjennom samordna opptak. Veronica har mange tips til de som ønsker å søke. – Du må søke i god tid, det tar tid å skaffe papirene som viser all arbeidserfaring. Alt må leveres digitalt. Dessuten er fristen tidligere enn ved samordna opptak, påpeker Veronica. I tillegg til heltidsstudier fins det tre deltidsvarianter: samlingsbasert eller arbeidsplassbasert utdanning. Veronica valgte å ta den tredje varianten: bachelor over fire år, mot normalt tre år. EN UROLIG SOMMER Veronica fant fram papirer på fagbrev, arbeidserfaring og fikk et anbefalingsbrev fra sjefen. Så satte hun seg ned for å skrive et motivasjonsbrev. – Det føltes vrient, men heldigvis fins det tips på nettet. Jeg skrev at jeg hadde mann, barn, to SAMARBEIDER: – Gruppearbeid må til, mener Karoline Haavik (t.v.), Veronica Dahlen Hagen og Sara Engebretsen. fbaargang2017 fbseksjonFEL