38 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | Så kom endelig positivt svar, og det var stas. Jeg var så stolt. En ny fase i livet. katter, lang erfaring og at jeg ville utvikle meg faglig. Og at jeg lenge hadde tenkt på å bli en bedre utgave av meg selv, og at jeg var kjempeklar for å ta mer ansvar. – Jeg måtte jo gi dem en grunn til å velge meg, sier Veronica og ler så det skinner både i øyne og tenner. Våren og sommeren mens hun ventet på svar, var som en lang berg-og-dalbane. – Jeg var så motivert. Jeg hadde sommerfugler i magen. Selvtillitten gikk opp og ned. Så kom endelig positivt svar, og det var så stas. Jeg var så stolt. En ny fase i livet. FINE ORD – LITE HANDLING Veronica er en student kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha flere av; en voksen fagarbeider som søker mer kompetanse for å kunne gjøre en enda bedre jobb. I begynnelsen av februar 2017 lanserte myndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene en Nasjonal kompetansepolitisk strategi. Fra talerstolen ble honnørPARTENE I ARBEIDSLIVET OG REGJERINGEN ER ENIGE OM Å • styrke samarbeidet mellom arbeidslivet og universitet og høyskoler og fagskoler for å lage nye tilbud om videreutdanning for de som allerede er i jobb. • gjøre det enklere å få dokumentert kompetanse ervervet i arbeidslivet • gi flest mulig voksne anledning til å ta videregående opplæring • sørge for tilgang til karriereveiledning og et helhetlig system for karriereveiledning • utvikle karrieremuligheter i yrkesfaglige utdanninger og yrker ordene fra 1980- og 1990-tallet nok en gang gjentatt, da opptak på realkompetanse ble vedtatt. Den nye satsingen skal legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv og en god effektiv offentlig sektor. Den ene etter den andre snakket om hvor viktig det er at voksne videreutdanner seg. – Den største verdien vi har, er kompetansen som sitter i hodene og hendene til folk, sa statsminister Erna Solberg. – Arbeidslivet skal samarbeide tettere med universiteter og høyskoler for å lage nye tilbud om videreutdanning for de som allerede er i jobb, sa utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen. I debatten var både arbeidsgiverne og arbeidstakerne enige om kompetansemål og at livslang karriereveiledning er viktig. Dette har vi hørt før; både i voksenopplæringsloven fra 1976 og i kompetansereformen fra 1999 der begrepet livslang læring oppsto. Likevel fikk bare halvparten av de 1272 kvalifiserte søkerne tilbud om studieplass i 2015. FÅ FAGARBEIDERE TAR HØYERE UTDANNING I 17 år har det vært lov å søke høyere utdanning på bakgrunn av realkompetanse. Hvorfor er det så få som søker og bare to prosent som kommer gjennom nåløyet? Fagbladet har bedt om et intervju med utdanningsministeren om hvorfor antallet som kommer inn på høyere utdanning med realkompetanse i utdanningssystemet er så lavt. Statssekretær Bjørn Haugstad svarer på e-post: – Realkompetansevurdering er en viktig mulighet. Det er svært ressurskrevende å vurdere den enkeltes kompetanse særskilt opp mot opptakskravene. Fra vårt synspunkt er det ikke viktig om antallet søkere øker eller ikke, skriver han. / tema / høyere utdanning / fbaargang2017 fbseksjonFEL