40 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | Færre tar videreutdanning, stikk i strid med politikernes vyer 2% av studentene på høgskoler og universiteter er kommet inn på realkompetanse. FAGSKOLER I dag studerer litt over 15.000 på landets 94 fagskoler. Ifølge en rapport fra OECD har over 400.000 voksne nordmenn så dårlige grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og IKT at de kan ha problemer med å fungere tilfredsstillende. Mange av disse står utenfor arbeidslivet, og flere av dem som er i jobb, står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Bare antallet som studerer når de er i 20–30-årene, er ganske stabilt. 40-ÅRINGER tok videreutdanning i 2008 . 64.000 40-ÅRINGER tok videreutdanning i 2016 . 41.000 50-ÅRINGER tok videreutdanning i 2008 . 34.000 50-ÅRINGER tok videreutdanning i 2016 . 13.000 UKLARE OM STRATEGI For den gjengse leser kan dette høres rart ut, hvis målet er å få flere til å utdanne seg mer. – Er det ikke et mål å få opp antallet som søker høyere utdanning basert på arbeidserfaring. Departementet svarer i e-post. «Den kompetansepolitiske strategien inneholder ingen ambisjoner for økt bruk av realkompetansevurdering i høyere utdanning, selv om det er et underliggende premiss at det er positivt å få dokumentert og brukt realkompetanse. » STOLT OG REDD Tilbake på høgskolen minnes Veronica første gang hun gikk inn på høgskolen, 17 år etter at hun sist satt på skolebenken. – Jeg kjente på en skrekkblandet fryd. Omtrent som da jeg var 16 år og skulle starte på videregående. Samtidig var jeg kjempestolt. – Vi ble godt tatt i mot av faddere og lærere. På første innleveringsoppgave fikk jeg beskjed om å trekke inn mer pensum og teori. Da lærte jeg det, jeg måtte bare forstå hvordan høgskoleoppgaver skal skrives. – Det aller beste er at lærerne er gode veiledere, og at jeg er åpen for å ta imot veiledning. Det er lov å gjøre feil underveis, det er derfor jeg studerer, legger hun til og smiler gledesstrålende – for hun er endelig innafor. FORVENTNINGSFULL: Å starte opp på høyskolen var omtrent som første skoledag på videregående for Veronica Dahlen Hagen. / tema / høyere utdanning / fbaargang2017 fbseksjonFEL