| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 41 FAGARBEIDERNE ER A-LAGET – Vi har fått et a- og b-lag blant ingeniører. Det er de med fagbrev i bunnen som er a-laget, og vi teoretikere er misunnelige på dem, sier president TROND MARKUSSEN i Nito, Norges største fagforbund for ingeniører. – De med fagbrev fra før går utenpå oss andre. De har jobbet i felt og hatt støvlene på. De vet hvordan ting fungerer i praksis. Det gjør kanskje at de også lærer bedre på studiet. Nito-presidenten understreker at personer med fagbrev skal ha samme eksamener som studenter med generell studiekompetanse. – Frafallet blant de med fagbrev er lavere enn blant de andre studentene. De som velger å gå fra fagbrev til ingeniør, er ofte supermotiverte og interesserte, sier Markussen. Hvorfor provoserer det så voldsomt at helsefagarbeidere kan utdanne seg videre til sykepleiere? Høy temperatur om yrkesveien SKEPTISKE SYKEPLEIERE Tonen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en helt annen. NSF mener det er viktig å ha studieforberedende fag som grunnlag for bachelorutdanningen. – Vi mener prinsipielt at opptak til sykepleie krever studiekompetanse for å kunne følge den forskningsbaserte utdanningen. I tillegg mener NSF at det må stilles krav om karakteren 3 i norsk, matte og engelsk, sier leder ELI GUNHILD BY i NSF på forbundets egne nettsider. – Vi mener også at sykepleieutdanningen må ha et enhetlig og helhetlig løp for å ha et felles grunnlag for autorisasjon. Vi har mange spørsmål til selve tilbudet, kompetansen dette vil gi og finanseringen av det. Å drive skreddersøm for få studenter koster ofte mer enn det smaker. Jeg undrer meg over hvorfor en ønsker å gi et slikt tilbud så lenge det også er stor mangel på helsefagarbeidere. DYKTIGE STUDENTER – Vi ønsker den yrkesfaglige veien velkommen, sier leder METTE NORD, i Fagforbundet. – Vi vet at studenter som går den yrkesfaglige veien, er svært dyktige og velansette i arbeidslivet. Fagarbeiderne har mange fortrinn som studenter. De kan mye lettere koble teori med egen erfaring. – Tilbudet vil ha stor betydning for å rekruttere erfarne og motiverte studenter til sykepleien, de som kjenner hverdagen gjennom praksis. Forbundslederen sier dette er en anerkjennelse av fagarbeidernes kompetanse, og det gir større mulighet for karriereutvikling for fagarbeiderne. – Helsefaget har hittil opplevdes som et stoppyrke, der du ikke kommer videre. Dette vil derfor også være et pluss for å rekruttere helsefagarbeidere. fbaargang2017 fbseksjonFEL