| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 43 veien slo alarm – uten å bli hørt, om prestisje, lovbrudd og sminking av virkeligheten. – DETTE KAN IKKE GÅ BRA En tidlig morgen, november 2015: Morten Pretorius har sagt opp jobben i Veireno og har valgt å jobbe som renovatør i et annet firma. Fagbladet møter han og kollega Åge Christoffersen i grålysningen mens de raskt og effektivt drar avfallsbeholdere fra Oslos næringsliv ut til renovasjonsbilen. Pretorius var med på å utarbeide Veirenos tilbud som det forrige byrådet i hovedstaden slo til på. Men han hoppet av. – Det var for mange ubesvarte spørsmål. Dette kan ikke gå bra, sa Pretorius til Fagbladet den gangen. SKYHØY PRESTISJE Kontrasten kunne ikke vært større til Avfall Norge og Norsk Industris workshop på Park hotell i Drammen. Der er Oslos nye renovasjonsanbud en case for et perfekt anbud. Veirenoanbudet blir beskrevet som «en suksess av en HOPPET AV: Kjøreleder Morten Pretorius hadde mange spørsmål til prosjektet. Han forlot Veireno da kontrakten ble inngått. fbaargang2017 fbseksjonFEL