44 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | anskaffelse der ingenting er overlatt tilfeldighetene ». Åtte uker tidligere ble tildelingen av hele Oslo til Veireno kunngjort på innkjøpsbasen Doffin. – Vi er ikke bare fornøyd, men særdeles godt fornøyd med sluttresultatet, røper prosjektleder Pål Stendahl til magasinet Kretsløpet. Avtalen med Veireno er beregnet å redusere innsamlingskostnadene med mellom 30 og 40 prosent. Prestisjenivået er skyhøyt. EN NYKOMMER DUNDRER INN I MARKEDET Mens workshopdeltakerne beundrer anskaffelsen til Oslo kommune, kimer varselklokkene allerede i Vestfold. Oppslagene i lokalpresse og Fagbladet er mange. Noen uker tidligere overtok nemlig Veireno renovasjonen i ti Vestfold-kommuner. De skal gjøre jobben med 33 ansatte mot 48 til da. Lønna er lavere og tempoet høyere. Kun ni av de gamle renovatørene blir med over, og flere slutter de første ukene. De står fram i Fagbladet og forteller om beinharde dager, ofte mye lengre enn loven tillater. Bestillerselskapet Vesar lover innbyggerne 500 kroner lavere renovasjonsavgift. EN GANG ET KREMYRKE Tilbake til et portrom i Oslo. Morten Pretorius og Åge Christoffersen tømmer søppel før morgenrushet starter. De kjenner godt til Veireno-kontrakten. – En gang var dette et kremyrke, sukker Åge Christoffersen. Han har kjørt søppel i hovedstaden siden midten av 1980-tallet, og forteller gjerne om dagen i 2003 da han var blant de siste kommunalt ansatte som ble overført til et av de private selskapene i renovasjonsmarkedet. – Selskapet holdt til på andre siden av veien for Haraldrud avfallsanlegg. Vi gikk fra garderober, pauserom og velordna forhold til ei brakke med et bøttekott av en dusj. Norsk Gjenvinning og RenoNorden forsøkte å stoppe tildelingen til Veireno ved å gå rettens vei, men lyktes ikke. STRÅLENDE FORNØYD BYRÅD Ett år senere: Oppstartsdagen 3. oktober 2016 poserer byråd Lan Marie Nguyen Berg strålende sammen med Veireno-direktør Jonny Enger bak en av de nye miljøvennlige, biogassdrevne bilene. På overflaten ser alt lovende ut. Men i løpet av året har det vært mye støy i Vestfold. Arbeidstilsynet la i april fram en rapport om grove brudd på lovens bestemmelser om arbeidstid. Forholdene blir snart politianmeldt. Veireno har søkt i Romania etter 132 renovatører til Oslo-anbudet. Kommunen har forberedt seg ved å styrke bemanningen, innført ekstra skift og utvidet åpningstida på avfallsmottakene. I renovasjonsetaten står en styrket stab klar for å demme opp for oppstartsproblemer. Miljøpartiets Nguyen Berg er bombesikker på at kommunen har valgt rett. Hun viser til kontrakten, som ifølge henne er vanntett. Til og med språkkrav om å kunne norsk på et middels nivå, er lagt inn. At det ikke fins tilbud om JOBB / SØPPELSKANDALEN Jonny Enger kjøper Mathisen renovasjon. Vinner anbudet for ti Vestfoldkommuner. VEIRENOS MAI MARS VEKST OG FALL En gang var dette et kremyrke. ÅGE CHRISTOFFERSEN 2014 2015 SEPTEMBER Veireno vinner alle fire kontraktene for Oslo. Norsk Gjenvinning og RenoNorden forsøker å stanse tildelingen. fbaargang2017 fbseksjonFEL