| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 45 språkkurs, bekymrer ikke. Videre stiller kontrakten klare krav til korrekt tariff og overholdelse av lover og regler. KNUSER TOMMELEN Mens kommuneledelsen smiler bredt foran pressekameraene, ruller de første renovasjonsbilene inn på Haraldrud. Den polske sjåføren banner oppgitt og fortvilet. Han sliter med tømmemekanismen på bilen og klager over manglende opplæring. Det gjør de fleste Fagbladet treffer i løpet av formiddagen. Den polske sjåføren skal bli en av minst 21 renovatører som sier opp jobben de første ukene, noe som framgår av arbeidslistene Fagbladet fikk tilgang til. Oppstartsdagen er preget av kaos og arbeidsulykke. En renovatør knuser tommelen i pressveggen. Arbeidstilsynet konkluderer senere med at ulykken ser ut til å være en direkte konsekvens av manglende opplæring. Fagbladet avslører at ansatte mangler verneutstyr og at selskapet ikke har verneombud i Oslo. Det hadde selskapet heller ikke i Vestfold ved oppstarten. To uker etter oppstart flyter søpla i Oslo og ansattes forhold er kritisert. Fagforbundets Stein Guldbrandsen møter kommunaldirektør for renovasjonsetaten, Pål Sommernes, til debatt i NRK. – Veireno er en seriøs aktør. De følger alle lover og regler og lovlige tariffer, sier direktøren, provosert over igjen å bli konfrontert med at lavprisanbudet rammer arbeidsforhold. GLAD HAN HOPPET AV Februar 2017: Vi møter Pretorius igjen i Ås like utenfor Oslo. Veireno er konkurs, kommunaldirektør for renovasjonsetaten Pål Sommernes har mistet jobben, og kommunen har overtatt 170 renovatører og ansvar for landets største avfallsinnsamling. Pretorius kjører papir for en underleverandør av Norsk Gjenvinning Industri. Han er glad han hoppet av. – Jeg fatter ikke at kommunen kunne gå med på dette, hvorfor de ikke forkastet hele tilbudet. Gjøre om alle rutene, kjøre med færre biler og færre ansatte. Hvordan skal helligdager kjøres inn med to skift? Hva skulle de gjort om det hadde snødd i vinter? Hva med kapasitet til byutvidelse? spør Pretorius. Han sier han stilte spørsmålene i anbudsgruppa i Veireno, men fikk beskjed om ikke å bekymre seg. Det var da han bestemte seg for å si opp. OKTOBER Oppstart i ti Vestfoldkommuner. NOVEMBER Store innkjøringsproblemer i Vestfold. Ansatte klager. DESEMBER Første tilsyn fra Arbeidstilsynet. MARS Arbeidstilsynet avdekker grove lovbrudd i Vestfold. ROLIG: Stormen har lagt seg. Pretorius tømmer papir i Ås kommune, like utenfor Oslo. I vinter fulgte han kollegaene i Veireno tett, og han varslet kommunen om arbeidsforholdene. fbaargang2017 fbseksjonFEL