46 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | KUNDEBEHANDLERNE UTSLITT Hovedtillitsvalgt i renovasjonsetaten Anne Sandborg har helt siden Veireno-kaoset begynte, løpt fra møte til møte. Det har også administrativ og politisk ledelse. Utad kommuniserer renovasjonsdirektør Sommernes optimisme. «Vi er på vei til en normalsituasjon» gjentas daglig fra 20. oktober. Ifølge direktørens statusoppdateringer samles det inn mer enn før, og manglende henting rammet færre enn tre prosent av abonnentene de første to ukene. Veireno er straks i mål, ifølge de offisielle meldingene. Innad er det unntakstilstand. Etaten setter inn omfattende tiltak for å ta unna for klagestrømmen fra Oslo-innbyggere som ikke blir kvitt søpla, ekstrabiler og helgekjøring. Veireno blir politianmeldt for grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Vestfold. Snart skal de anmeldes også for bruddene i Oslo. Sandborg forteller: – Normalt behandler tre–fire personer klager. Nå er vi 30–40. Ansatte er utslitte etter å ha stått i klagestormen, sier Sandborg til Fagbladet i midten av november. Det har gått seks uker, og innkjøringsperioden er over. For første gang innrømmer etatens leder at tjenesten ikke er tilfredsstillende. 12 ekstra biler settes inn. Neste uke omtales kjøringen igjen som normal eller bedre enn normal. EKSPEDERER 30.000 KLAGER Kundebehandlerne i renovasjonsetaten skal ta imot 30.000 klager før vinteren er omme. Etaten skal selv sette renovasjonsbiler i drift. I Veireno øker arbeidsukene til opptil 90 timer. Enkelte jobber sju dager i uka. I begynnelsen av desember omtaler Fagbladet timelistene og overtidsbruken, men først i januar foreligger Arbeidstilsynets rapport. 344 lovbrudd for 28 ansatte i oppstartsmåneden, konkluderer tilsynet. Like etter smeller Dagbladet til med de ansattes timelister for JOBB / SØPPELSKANDALEN APRIL Arbeidstilsynet gir flere pålegg. MAI I Romania søker Veireno etter 132 sjåfører til Oslo. AUGUST Ny skiftplan og utvidet stab i Oslo. OKTOBER Oppstart i Oslo preget av kaos og arbeidsulykke. Arbeidstilsynet politianmelder Veireno for lovbruddene i Vestfold.Ansatte mangler arbeidsklær og sikkerhetsutstyr. 2016 NY DRIFT: 20. februar tok Oslo kommune over arbeidsbrakkene, 170 ansatte og alt ansvar. Teknisk fagforening Fagforbundet setter opp kontorbrakke for å bistå renovatørene. fbaargang2017 fbseksjonFEL