| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 59 – Han kalte det et rottereir, bandt meg fast, voldtok meg og reiv bøkene i stykker. Etterpå samlet hun sammen papirbitene. Hun lovte seg selv at en dag skulle hun finne tilbake til ordene. – EKSTREM FORM FOR FORTRENGNING Å glemme ble nødløsningen for Guro. Slik overlevde hun, selv om overgrepene fortsatte. Da minnene begynte å trenge seg på i voksen alder, ble hun syk og trengte mye hvile. Hun fikk diagnosen posttraumatisk stresslidelse og anamnestisk syndrom, som er en hukomelseslidelse. Med hjelp av psykiater Tor Gamman jobbet hun med å huske, gikk gjennom hendelsesforløp, igjen og igjen, helt til det ble forståelig. – Personer som har opplevd overgrep og må leve med overgriper, blir utsatt for så sterke belastninger at de ofte dissosierer. Det er en ekstrem form for fortrengning og forårsaker ofte et slags fragmentert hukommelsestap. De husker bare enkeltepisoder, sier Tor Gamman, som uttaler seg på generelt grunnlag. – Dissosiasjon har sin funksjon i øyeblikket. Når overgrepene opphører og personen skal gå videre i livet, bruker hun eller han mye energi på å holde det fortrengte materialet ute av bevisstheten. Da har personen ofte lite krefter til annet, sier psykiateren. MINNER: Steinene Hunin og Munin ble viktige minner for Guro Wendelbo. FOTO: PRIVAT fbaargang2017 fbseksjonFEL