60 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | I SAMFUNNET / KRONIKK Søppelskandalen har satt ny fart i debatten om anbudsutsetting av kommunale tjenester. Problemet er at enkelte nekter å ta innover seg det mange tillitsvalgte har varslet om lenge: Setter du ut fellesskapets tjenester på anbud, så skaper du press på faglige rettigheter. Du øker faren for sosial dumping. Ser man på renovasjon, finnes det mange eksempler på at Veireno ikke er alene. RagnSells tok over husholdningsrenovasjonen i Asker i 2010, fordi de skulle gjøre jobben ti millioner kroner billigere enn konkurrenten. Selskapet leide inn polakker via Adecco. De jobbet fra seks om morgenen til seks på ettermiddagen, seks dager i uka. Arbeidstilsynet fant flere brudd på arbeidsmiljøloven da de undersøkte saken. RenoNorden overtok renovasjonen i flere hedmarkskommuner 1. januar i år. En av renovatørene deres fikk bare fem timers hvile mellom to arbeidsdager, der han jobbet 19 og 18,5 timer. Den første uka i januar var det 22 brudd på bestemmelsene om døgnhvile. Vi snakker om sjåfører som kjører 20 tonn tunge biler rundt i trange gater. Man kan tenke seg hva dette betyr for andre trafikanters liv og helse. IKKE BLIR DET BILLIGERE, heller. Ifølge en De Facto-rapport fra 2015, var årsgebyret for husholdningsavfall i 2014 høyest i kommuner der søppelhenting var satt ut til private bedrifter. I kommunene der renovasjonen var satt ut på anbud, var gebyrveksten i perioden 2004–2014 tolv prosentpoeng høyere enn i kommunene der renovasjonen var i egenregi. Anbud på renovasjon er altså dårlig for de ansatte og dyrt for innbyggerne. Og selv om tjenesten er satt bort, er det kommunene som må rydde opp når det går galt. Hadde ikke Oslo kommune tatt over for Veireno, ville ikke søppeltømmerne fått utbetalt januarlønna. For kassa i Veireno var tom. Men rett før han starta opp i Oslo i høst, tok Veireno-sjef Jonny Enger ut 11 millioner fra selskapet. Nå slår han selskapet konkurs, og er fri fra alle forpliktelser. DET BURDE EGENTLIG IKKE OVERRASKE noen. Sådan er kapitalismen. Fordelene går til de på toppen, mens alle vi andre sitter igjen med ulempene. Nettopp dette er grunnen til at arbeiderbevegelsen i sin tid sa «hit, men ikke lenger» til markedskreftene. Ingen skulle tjene penger på at noen blir syke, trenger utdanning eller må ha omsorg når de blir gamle. Søppelskandalen i Oslo er ikke noe unntak. Den er toppen av isfjellet. Et isfjell bestående av lønnspress, sosial dumping og skattepenger som ender i private lommer. Anbud gir sosial dumping BJØRNAR MOXNES Leder i Rødt fbaargang2017 fbseksjonFEL