| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 61 ned 50.000 i årslønn, som på Rødtvet sykehjem, fordi sykehjemmet ble privatisert av Høyre. Dette er sosial dumping i offentlig regi. ANBUDSKONKURRANSEN SKAPER et prispress som gjør det umulig å få til de positive investeringene i arbeidsmiljø og faglig utvikling som trengs. I stedet tar den beinharde bunnlinjelogikken over. Det blir som å pisse i buksa: Vi sparer penger på årets budsjett og neste SOSIAL DUMPING: Anbud på renovasjon er dårlig for de ansatte og dyrt for innbyggerne. Vi holdt også markedet utenfor våre felles, samfunnskritiske tjenester, som renovasjon. Fordi vi ikke ville ha kapitalistisk konkurranse her. Det blir nemlig et kappløp mot bunnen, en konkurranse der selv vinneren står igjen som taper. Og vi ville heller ikke at fellesskapets skattemidler skulle gå til privat profitt for kommersielle eiere. En gang satt alt dette i ryggraden for alle arbeiderbevegelsens partier. I dag er Arbeiderpartiet for søppeltømming på anbud, det samme med renhold av skoler og sykehjem. I likhet med Høyre mener de at problemet ikke er privatisering i seg selv, men at den ikke blir gjennomført på en god nok måte. Men hvis problemet ikke er konkurranseutsetting i seg selv, bare mangel på rett bestillerkompetanse: Når tror Høyre at den magiske bestillerkompetansen vil inntreffe, når den åpenbart var fullstendig mangelvare i Oslo etter at Høyre hadde styrt kommunen, med satsing på anbud, i atten år? KAMPEN MOT ANBUDSSYSTEMET handler i bunn og grunn om ikke å rive ned det generasjonene før oss brukte 100 år på å bygge opp: Et arbeidsliv der menneskene som tar de tyngste løftene, også har trygghet og verdighet på jobben. Det har gått feil vei i mange år: Folkevalgte som for å spare penger på kommunebudsjettet, presser fram priskonkurranse på lønns- og arbeidsvilkår. Det ender med at selskapene som henter inn underbetalte arbeidere fra Øst-Europa, vinner konkurransen. Vi ser det i renovasjon. Vi ser det også i renholdsbransjen. De som vaska hos daværende justisminister Knut Storberget og Oslo-ordfører Fabian Stang, fikk ulovlig lav lønn. Vi ser det til og med på sykehjem. Ansatte som går Dette er sosial dumping i offentlig regi. års budsjett, men på sikt ødelegger vi mulighetene for et godt velferdssamfunn. Alle som ønsker et ordnet arbeidsliv, er taperne. Alle som presses ned på B-laget i arbeidslivet, er taperne. De eneste vinnerne er Jonny Enger og et knippe velferdsprofitører. Derfor er det så viktig at vi tar tilbake velferdstjenestene og sikrer ryddige arbeidsvilkår. Første mulighet for å skape et vendepunkt i denne kampen er høstens stortingsvalg. fbaargang2017 fbseksjonFEL