62 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | E-POST: DEBATT@FAGFORBUNDET.NO Debatt Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer, maks 3000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. MIDTØSTEN Gi mer støtte JEG SER I FORRIGE NUMMER av Fagbladet at Torleif Eiane ønsker at Fagforbundet og LO skal kutte støtte til solidarisk arbeid for å bedre vilkårene til palestinerne, som lever under israelsk okkupasjon og vanskelige kår. Han mener forbundet mister mange medlemmer ved å støtte palestinerne. Jeg er overbevist om at LO mister mange medlemmer hvis de kutter støtten. Heller synes jeg en solidarisk og rik organisasjon burde øke støtten til palestinerne. René Draven HELSEFAG I full jobb med fagbrev NÅR JEG LESER INNLEGGET til arbeidsløs helsefagarbeider, strømmer minnene på seks år tilbake i tid. Jeg fant som voksen tiden moden for å gjøre noe annet og fikk høre akkurat det samme som henne: Bli hjelpepleier, for da er du sikret jobb. Jeg satte meg på skolebenken og går ut etter 2,5 år med gode karakterer og en stillingsprosent like under 20. Får høre om alle klager over at de ikke får større stillinger og forstår at det kan bli vanskelig å komme inn på markedet. Samtidig som jeg går på skolen, oppmuntrer enheten med at de vil vektlegge kompetanse, og jeg søker meg inn på fagskolen for å få enda mer kompetanse. Jeg som ikke har erfaring, må fylle på med kunnskap for å stille sterkere på arbeidsmarkedet, tenkte jeg. Så siste halve året gikk jeg både på VG3 og fagskolen, tok fagbrevet og jobbet mine 20 prosent, pluss ekstra hvis det var behov for det. Da fagprøven var bestått, ble jeg tilbudt ytterligere 18 prosent. Så da hadde jeg nesten 40 prosent fast stilling like etter at jeg hadde tatt fagbrevet. Jeg føler at jeg er heldig. Nye prosenter blir lagt til, og så har jeg plutselig drøyt 50 prosent stilling før jeg er ferdig på fagskolen. Jeg er heldig. For solskinnshistorien er at jeg i dag har 100 prosent stilling. Jeg husker tida hvor jeg ikke gikk fra telefonen. For tenk om det er sykdom og jeg kan få en ekstra vakt. Jeg avlyser avtaler for å ta en ekstra vakt. Kan ikke planlegge noe, for det kan være at jeg blir ringt etter. Jeg jobber det ekstra jeg kan få dag, kveld og natt. Alltid beredt og alltid glad. Men det skal sies at jeg la inn et krav i kommunen på økt stillingsprosent og at Fagforbundet hjalp meg med denne prosessen. Kravet lå like over 90 prosent, og Fagforbundet jobbet det fram til 100 prosent, noe jeg er meget fornøyd med. Jeg har hele tiden stått på, vært positiv. Det viser seg at det nytter. Heldiggrisen FOTO: YNGVIL MORTENSEN fbaargang2017 fbseksjonFEL