64 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | E-POST: DEBATT@FAGBLADET.NO LENE OM Y-VEIEN TIL HØYERE UTDANNING: Tommel opp for oss hjelpepleiere som får denne muligheten og som har Delta i debatten tonnevis av god erfaring. på Fagbladets Facebook-side! PER OVE OM ANBUD OG SOSIAL DUMPING: Merkelig at det kun er Rødt som har oppdaget dette, Bjørnar Moxnes har faktisk helt rett i det han sier. KOMMENTERT PÅ FACEBOOK INGEBORG OM AT FAGORGANISERTE HAR HØYERE LØNN: Dessverre er det mange som ser en fagforeningskontingent bare som en unødvendig utgift. DET ER MYE Norsk Sykepleierforbund (NSF) skal ha ære for. Tidlig i det forrige århundret, lenge før for eksempel kunnskapen om hygiene og helse var blitt allemannseie, forlangte sykepleierskenes forbund respekt for at pleien av den syke er et fag som krever kompetanse. På sitt beste har NSF vært en pionér, som har bidratt til at vi alle kan nyte godt av et av verdens beste helsevesen. Nå er det stolte forbundet imidlertid på vei til å føye et nytt og langt mindre ærerikt kapittel til denne historien. Striden om Y-veien til sykepleien er en heftig, men komplett unødvendig strid! Her opptrer NSF ikke som en moderne fagorganisasjon for en helseprofesjon, men som et nokså sneversynt og, med all respekt, snobbete og angstbitersk laug. Den innsatsen man legger i å hindre at helsefagarbeiderne skal kunne få søke direkte på sykepleien, og den retorikken man bruker, er på grensa til pinlig. Helsefagarbeiderne har en fireårig helsefaglig utdanning. Det er ikke sånn at y-veien innebærer at folk kan spasere inn rett fra gata og begynne på sykepleien. Det er greit at NSF vil hegne om sin profesjon, men man kan ikke i fullt alvor mene at en som har fire år med kommunikasjon og pasientbehandling i bagasjen er dårligere skikket til å bli sykepleier enn en som har noe mer fysikk, fransk eller politisk idéhistorie! Det faller på sin egen urimelighet. Slik den ordninga som tilbys ved HiOA ser ut per nå, ligger det dessuten an til de som har helsefagarbeiderutdannelse vil måtte ta igjen en del av det de etter sigende mangler fra videregående (VGS), hvilket ytterligere svekker argumentene om manglende kompetanse fra VGS. Helsesektoren står overfor mange og krevende utfordringer i tida som kommer. Mangelen på fagfolk er en av dem. Om NSF vil være en del av løsninga, kan de ikke på den ene sida insistere på at alle arbeidsoppgaver, ledelsesposisjoner og stillinger skal være for sykepleiere, og på den andre sida insistere på å snevre inn rekrutteringsgrunnlaget og mulighetene til å bli sykepleier. Ingvar Skjerve, sykepleier og leder for Seksjon helse og sosial, Fagforbundet pleie og omsorg i Oslo HØGSKOLEUTDANNING Sykepleierne kjemper en æreløs kamp FOTO: SISSEL M. RASMUSSEN fbaargang2017 fbseksjonFEL