66 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | tall MELLOM OSS / AKTUELT SKJER I FAGFORBUNDET Les mer om aktivitetene på fagforbundet.no – Vi må sikre kjøpekraften *Det vil Fagforbundets forhandlere gjøre noe med i årets mellomoppgjør. – Vi må sørge for at mellomoppgjøret sikrer våre medlemmer en positiv utvikling i kjøpekraften, sier forbundsleder og forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord. Før partene i kommuneoppgjøret møtes til forhandlinger 21. april, er allerede 2,2 prosent av årslønnsveksten disponert. I 2016 ble det avtalt generelle tillegg fra 1. august i år. I tillegg ble det avtalt at fagarbeidere med ett års fagskole skulle flyttes opp i en egen lønnsgruppe 20.000 kroner over fagarbeidere. Hva som skal til for å bli flyttet opp er ikke avklart, og vil bli vurdert lokalt, ifølge et rundskriv fra KS. De allerede avtalte tilleggene ligger for ansatte uten formell kompetanse og fagarbeidere på mellom 6500 kroner og 7000 kroner. For stillinger som krever høyskoleutdanning, varierer tilleggene mer, fra 2500 kroner til 16.300 for dem med lengst ansiennitet. I fjor steg prisene med 3,6 prosent, mens lønnsøkningen for de kommuneansatte bare var 2,5 prosent. – NEI TIL TVANGSSAMMENSLÅING *Høyre, Frp og Venstre vil fjerne halvparten av fylkene og bruke tvang for å slå sammen kommuner. – Vi er sterkt kritisk til tvangssammenslåing. Politkerne kan ikke skryte av lokaldemokratiet i festtaler, for å så overkjøre lokale vedtak i neste vending, sier nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet. Han er overrasket over tvangsbruken når regjeringa tidligere har oppfordret kommunene til å lytte til folks meninger. For forbundet er det også viktig at medlemmenes interesser blir ivaretatt. – Våre medlemmer vil bli sittende på vent. Hele denne prosessen er uheldig for folks trygghet, men også uheldig for tjenesteproduksjonen i kommunene. Vi kommer til å bruke all vår tid på å sikre medlemmenes jobbtrygghet, sier Larsen. 27/3 Forsvar offentlig pensjon og Rettferdig pensjon – gjenreis AFP arrangerer konferanse på Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7 i Oslo. Målgruppa er interesserte under 45 år som vil forstå hva som skjer med den nye folketrygden etter pensjonsreformen. 28/3 Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag arrangerer seminar om svart økonomi i Oslo. 4/4 Konferanse for bibliotekansatte der temaet er hva slags kompetanse bibliotekansatte vil trenge i framtida. Scandic hotell, Oslo. 20–21/4 Konferanse med praktisk integreringsarbeid som tema for ansatte i asylmottak, bofellesskap, programrådgivere, flyktningkonsulenter og andre som er opptatt av integrering i praksis. Radisson Blu Scandinavia, Oslo 21/4 Årets forhandlinger i KS-området (mellomoppgjøret) starter. 24–26/4 De to tradisjonsrike konferansene Verdighetskonferansen og KreativOmsorg smelter sammen på en felles arena i Bergen. 26–27/4 Fagdag for Navansatte om vold og trusler. Fagforbundets lokaler, Oslo. FOTO: OLA TØMMERÅS fbaargang2017 fbseksjonFEL