| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 67 Noen prinsipper er ikke til salgs METTE NORD | FORBUNDSLEDER Fagbevegelsen og det å være fagorganisert er viktigere enn noen gang. Vår jobb er å sørge for at avgjørende prinsipper ikke selges unna i framtidas arbeidsliv. Det aller viktigste er at faste stillinger skal være hovedregelen. Sentrale lønns- og tariffavtaler og trepartssamarbeid mellom likeverdige parter er en forutsetning. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må slås hardt ned på. Skal fagbevegelsen få gjennomslag, må vi være mange. Snakk med alle du kjenner og få dem med på laget dersom de ikke allerede er fagorganisert. Det norske arbeidslivet utfordres av useriøse aktører som nekter å følge lov- og avtaleverk. Det handler om innleid arbeidskraft som hentes gjennom bemanningsbyråer på uklare lønns- og arbeidsvilkår, for å si det pent. Det handler om at digitalisering og robotisering av den menneskelige arbeidskrafta utfordrer arbeidstakernes opparbeida rettigheter. Faglærte arbeidere skvises fra flere kanter, selv om alle snakker varmt om behovet for deres kompetanse. De fortrenges både av billig, ufaglært arbeidskraft og av høyskoleutdannede. For unge, ferske arbeidstakere er midlertidige ansettelser det største problemet. I mange yrker er fast stilling kun en drøm. Høyre- og FrP-regjeringens endringer av arbeidsmiljøloven som åpner for økt bruk av midlertidige ansettelser, gir utrygghet for de som forsøker å etablere seg, både i arbeidslivet og i boligmarkedet. Livet settes på vent for mange, og ingen får lån til bolig uten fast jobb. Det verste er at altfor mange kjøper argumentasjonen om at dette er en utvikling vi må leve med. De ønsker de den velkommen og hevder at en såkalt fleksibilitet er noe mange ønsker seg. Der tar de feil. Ytterst få synes at det er greit ikke å vite om de har jobb i morgen, om en uke eller et år. Jeg kjenner ingen som ikke ønsker seg en rettferdig lønn, syke- lønn, en anstendig pensjon og et faglig og utviklende fellesskap på jobben. Tida er inne til å stå opp for arbeidslivet, for ungdommene, barna og barnebarna våre. Norsk arbeidsliv utfordres av sterke krefter. Fagorganisering er viktigere enn noen gang. fbaargang2017 fbseksjonFEL