68 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | Jeg har alltid tenkt at jobben i helsevesenet er trygg, sukker hjelpepleier Anne Marthe Reinertsen (60). Med lang erfaring og over ti år på Revmatismesykehuset i Haugesund, kom oppsigelsen som et sjokk. Selv om ryktene hadde gått ei tid, følte hun det helt uvirkelig. Historien begynner i juni 2015. Sykehusstyret besluttet at antall senger på posten der Anne Marthe jobbet, skulle halveres. – Men i og med at Revmatismesykehuset parallelt bygget en ny operasjonsstue, tenkte vi alle at det ordner seg vel, sier hun. Slik gikk det ikke. På et allmøte fortalte ledelsen at 26 ansatte sto i fare for å miste jobben. Ingen visste hvem. – Vi var helt lamslåtte. Dette kom rett før ferien, og mange gikk en lang, vond sommer i uvisshet. Særlig unge med familie og gjeld, og kort ansiennitet. Først over sommeren gikk det virkelig opp for Anne Marthe at også hun sto i fare for å bli arbeidsløs som 60-åring. 26 OPPSIGELSER Da var det godt å ha de tillitsvalgte i ryggen. – De var kjempeflinke. Saklige, og de beholdt roen. Og informerte så godt de kunne. Det kan ikke ha vært noen lett jobb å være tillitsvalgt. Jeg syns det hele virket klønete håndtert av sykehusledelsen. Alt var helt absurd, mener Anne Marthe. Det gikk mange spekulasjoner om hvem som måtte gå. 55 ansatte ble innkalt til individuelle samtaler med ledelsen. De tillitsvalgte var med hver og en på disse samtalene. Så tilspisset kampen seg enda et hakk. 26 ansatte fikk varsel om oppsigelse. BLE IKKE HØRT Prosessen kom skjevt ut fra starten. Ledelsen kalte ikke inn de tillitsvalgte til det lovpålagte drøftingsmøtet før allmøtet. Fagforbundets tillitsvalgte kjempet for at ledelsen skulle se på sykehuset som helhet. Da ville stillinger som ble ledige kunne puttes oppi nedskjæringspotten. Enten det var ansatte som gikk over i en ny jobb, ble pensjonster eller sluttet. Det fikk de ikke gjennomslag for. De tillitsvalgte ville også at ansiennitet, sammen med sosiale forhold, skulle veie tyngst, før kompetanse. Det ble avvist. STRESSET MØTE MED LEDELSEN Da Anne Marthe ble sagt opp, hadde hun både lang fartstid og bare to år igjen til hun kunne Ble oppsagt – beholdt jobb og AFP Anne Marthe trodde jobben på sykehuset var trygg. Helt til hun og 26 kollegaer sto med oppsigelsen i hånda. Tøffe tillitsvalgte sørget for at hjelpepleieren beholdt både jobb og AFP. TEKST OG FOTO: TITTI BRUN MELLOM OSS / HJELP I KRISE DETTE ER BAKGRUNNEN • I september 2015 skrev Haugesunds Avis at 26 av 55 ansatte ved Revmatismesykehuset kunne miste jobben. • Tillitsvalgte ble orientert om oppsigelsene på et allmøte, og fikk ikke gjennomslag for at hensynet til ansiennitet og sosiale forhold skulle være det viktigste kriteriet i nedbemanningen. De var heller ikke direkte inne i utvelgelsen. • Etter hvert fikk ni oppsigelse og 24 ansatte redusert stillingen. • I november ble styrelederen avsatt. Direktøren sa opp i januar 2016. Kilde: Haugesunds avis fbaargang2017 fbseksjonFEL