| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 69 velge å gå av med AFP. Selv om hun i en alder av 60 år skulle få seg ny jobb, ville hun ikke kunne rekke å oppfylle AFP-kravet om fem år i fast stilling. Det var seint på kvelden da det var hennes tur til å møte ledelsen til individuelt drøftelsesmøte. – Jeg var en av de siste som kom inn. Heldigvis var tillitsvalgt med også på dette møtet. Jeg var stressa og hadde sikkert ikke husket noe av det som foregikk. SELVTILLIT PÅ BÅNN Ledelsen tilbød Anne Marthe tre måneders lønn for å gå på dagen. Hun avslo. – Det hadde jo ikke hjulpet noe. Jeg hadde mistet hele min tilhørighet, alt det sosiale. Tillitsvalgt kjempet for at hun i det minste FIKK HJELP: Hjelpepleier Anne Marthe Reinertsen er glad hun fortsatt har en jobb å gå til. ANNE MARTHES RÅD Hjelpepleier Anne Marthe Reinertsen har følgende råd hvis du står i fare for å bli oppsagt: • Kontakt tillitsvalgt med en gang. • Følg med på informasjon/medlemsmøter. • Gå aldri alene på drøftingsmøter eller forhandlingsemøter med ledelsen, ta med tillitsvalgt. • Vær åpen for andre arbeidsoppgaver. • Arbeidsmiljøloven gir deg fortrinnsrett dersom din arbeidsplass igjen trenger ansatte. • Hvis alt går bra, gå videre og vær med på å bygge opp igjen arbeidsmiljøet. Vi må se framover og bygge opp igjen det gode arbeidsmiljøet. fbaargang2017 fbseksjonFEL