72 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | J uha Järvinen tenkte at han hadde en bitteliten mulighet. 2000 skulle plukkes ut av rundt 175.000 arbeidsløse. Järvinen hadde lest mye om borgerlønn, han fulgte med på KELAs (finske Nav) hjemmesider og visste dermed når brevene til de heldige som får være med i prøveprosjektet om borgerlønn ville komme. – Postkassa står i tunet vårt, og jeg satt i vinduet og fulgte med da postbudet kom. Jeg gikk rett ut, fant konvolutten fra KELA og var sikker før jeg åpnet det. – En lykkedag. Jeg fikk oppfylt ønsket mitt. VIL UNNGÅ TRYGDEFELLEN Finlands regjering startet i januar i år et to-årig prøveprosjekt med borgerlønn til 2000 arbeidsløse. Tanken bak borgerlønn er at dette er en trygg og fast inntekt som lar mottakeren tenke framover. Den 9. hver måned settes 560 euro – rundt 5000 koner – inn på kontoen til forsøkspersonene, som alle er mellom 25 og 58 år og har mottatt dagpenger. Borgerlønna påvirkes ikke av om de skaffer seg jobb. – Vi måtte gjøre mange kompromisser. Hvor mye skulle vi erstatte arbeidsløshetstrygden med, og hvem skulle vi plukke ut? Marjukka Turunen, leder av juridisk avdeling i Kela hadde mange spørsmål å ta stilling til. Mottakere av alderspensjon og mottakere med verge ble luket ut. Hovedmålet med dette to-årige prosjektet er å se om deltakerne lettere kommer tilbake i jobb når de slipper unna byråkratiet i andre støtteordninger, for eksempel innsending av meldekort. Et annet mål er å finne ut om folk nå tør å jobbe uten redsel for å miste retten til økonomisk støtte. GRATIS PENGER? – Borgerlønn vil ikke passivisere mottakerne. 560 euro er ikke så mye, så motivasjonen til å tjene mer vil være der, sier Turunen. Arbeidsløsheten i Finland er høy – over ni prosent. Stadig flere selvstendig næringsdrivende og frilansere har fått mer usikre inntektskilder de siste årene. Arbeidsmarkedet TEKST: INGEBORG VIGERUST RANGUL MELLOM OSS / BORGERLØNN Borgerlønn i stedet for trygd I romjula kom det etterlengtede brevet til Juha Järvinen i Kurikka i Finland. Hele desember ventet han på det mulige vinnerloddet i borgerlønntrekningen. HVA ER BORGERLØNN? System for sosial trygghet der innbyggere regelmessig og uten forpliktelser får utbetalt penger fra det offentlige. fbaargang2017 fbseksjonFEL