| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 73 • I løpet av prosjektperioden på to år ønsker finnene blant annet å få svar på hvordan velferdsordningene kan reformeres for bedre å møte endringene i arbeidslivet, hvordan de kan skape sosial trygghet som bidrar til at flere er delaktige i samfunnet og motiverte til å jobbe og om borgerlønn vil minske byråkratiet og forenkle det kompliserte trygdesystemet? • Prosjektet vil koste staten 20 millioner euro (ca. 180 millioner kroner), inkludert forskningsmidler. KELA.FI HVORFOR TESTER FINLAND BORGERLØNN? FOTO: COLOURBOX.COM fbaargang2017 fbseksjonFEL