74 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | har endret seg. Tidligere hadde mange flere heltidsjobb. Nå er mennesker fra alle samfunnslag og med ulik utdanningsbakgrunn arbeidsløse. HELE FOLKET PÅ KONTANTSTØTTE Norge står overfor de samme problemstillingene med omstilling av norsk arbeidsliv. Ifølge hovedorganisasjonen Virke er det ventet at en tredel av de tradisjonelle arbeidsplassene i Norge kan forsvinne på grunn av automatisering og digitalisering. Leder i Fagforbundet, Mette Nord, mener sekstimersdagen kan være et alternativ til borgerlønn, og tror det vil senke terskelen for å få arbeidsløse i arbeid. – Borgerlønn betyr hele folket på kontantstøtte. Dette bryter med arbeidslinja. Arbeid har mange viktige sider som bidrar til at folk kan forsørge seg selv, de bidrar i samfunnet, har et sosialt nettverk og kan realisere evnene sine, sier Nord. Hun mener at løsningen på høy arbeidsløshet og mange som er utenfor arbeidslivet grunnet helseproblemer må løses på andre måter enn borgerlønn. For eksempel kortere arbeidstid. Tidligere statsråd og professor i samfunnsøkonomi ved NHH, Victor Norman, sier til E24 at det er behov for et skattesystem som gjør at folk har incentiver til å jobbe, samtidig som vi tar oss av de svakeste. Han mener ideen om en flat skatt, med en samfunnslønn i bunnen, ikke er så dum. Statsminister Erna Solberg er derimot ikke like begeistret for borgerlønn. Ifølge E24 mener hun at vi trenger individualiserte løp for å motivere folk til å jobbe. DRØMMENE LEVER Juha Järvinen er 38 år gammel og far til seks barn i alderen 4–15 år. Kona jobber som hjelpepleier, og selv drev han et selskap som lagde vinduskarmer til kunder fra store deler av Europa og Russland. Nå skal Järvinen etablere et nytt firma. Det har han drømt om de siste fem årene. Han har ikke våget å starte på nytt, men med borgerlønna føler han seg trygg nok til å gjøre dette uten å risikere barnas framtid. Da firmaet hans ble slått konkurs, brukte han mye tid på å fikse telefoner og pc-er, han tok bilder og laget videoer, designet websider og logoer for andre. – Alt arbeidet var gratis. Hadde jeg tatt betaling for slike småjobber, hadde det gått ut over de stønadsordningene jeg hadde fram til jeg fikk borgerlønn. Nå kan jeg ha inntekter uten at det går ut over borgerlønna, sier Järvinen. * MELLOM OSS / BORGERLØNN HVOR HAR DE BORGERLØNN? • Land som Namibia, India, Brasil, Uganda, Nederland, USA, Canada og England har enten gjennomført eller planlegger begrensede prosjekter. • I Alaska har alle innbyggerne siden 1976 mottatt «oljefond-penger» – fra 800 til rundt 2000 dollar per innbygger. • I Norge går De grønne, Rødt, Piratpartiet og Demokratene inn for borgerlønn eller tilsvarende. KILDE: WIKIPEDIA FORENKLER LIVET: Juha Järvinen mener borgerlønn gir trygghet for familien og vil gjøre det lettere å komme i gang igjen etter konkursen. FOTO: JUHA JÄRVINEN fbaargang2017 fbseksjonFEL