| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 79 Send oss bilder og en kort tekst tips@fagbladet.no Pensjonisttur til Frøya Glade pensjonister fra Sykehuset Levanger dro på flott tur Frøya rundt, inkludert overnatting. På Titran fikk vi omvisning og en grundig beretning om den store ulykken som rammet øya i 1899 der 140 fiskere omkom i et voldsomt uvær. RANDI ULVIK HAUGAN JUBILANTER: Fra venstre Inger Merete Wilhelmsen, Oddrun Bruvold, Elin L. Jakobsen, Gudrun Kongsbakk, Anita Pettersen, Ninni Pedersen, Ole I. Hansen, Randi Pettersen, Erna Moe, Kirsten Mathisen, Borgny Hansen, Lisbeth Eriksen, Rigmor Mjelde, Oline Hansen og Julie Hansen. UTMERKELSER I RISØR På årsmøtet til Fagforbundet avd. 078, Risør, Gjerstad, Vegårshei delte vi ut merker og diplomer for 25 og 40 års medlemskap. Følgende 25-årsjubilanter var ikke til stede: Anlaug Maren Hansen, Gunn Elin Hidle, Aase Saglia, Gro Hjorth Bertelsen, Laila Mostad, Tone Homme Hansen, Berit Bråten, Ingeborg Anna Leirvik, Gunvor Solheim, Marja Dahl og Randi Lundvall. 40-årsjubilantene Kari Hansen og Hanny A Rasmussen var heller ikke til stede. KNUT OVE ERIKSEN 40-ÅRSJUBILANT: Jubilant Jenny Lindbekk (t.h.) og LOs distriktssekretær Agnes Norgaard. 25-ÅRSJUBILANTER: Fra venstre: Irene Hope, Berit Valle, Dagrunn Lorentzen, Aud S. Røed, og Solfrid I. Stiansen. HEDER OG ÆRE I HAMMERFEST Fagforbundet Helse Vest-Finnmark avd. 461, Hammerfest avholdt julebord før jul. 135 medlemmer deltok på en flott aften hvor det ble delt ut 25- og 40-årsnåler. Julebordet var et etterlengtet arrangement fra medlemmene. Alle koste seg med god mat og dans til levende musikk, og vi fikk sterke oppfordringer om at dette burde være et årlig arrangement. ELIN SEVERINSEN fbaargang2017 fbseksjonFEL