80 ~ FAGBLADET | 3 | 2017 | KRYSSORD | NR. 3 Tenke Følgelig Dydig Lettsindig Regel Sist Tafs Rom Protestere Oppkvikke Pronomen Gutte navn Åpning Tid Liketil Svær Greie Plombe Isolert Pike navn Drysse Rør Gutte navn Agitasjon Gjøgler Fabelvesen Ende Bedugget Fersk Ensom Mesterskap Ense Hast Person. pron. Jordrygg Drikk Vers Hodeplagg Bekjenne Sikring Drikk Pike navn Hovedstad Drikk Bagasje Skjells -ord Tall Rett Troende Nabo Avstå Utbredt Halte Patina Person. pron. Pike navn Fugl Påpek. pron. Person. pron. Mesterskap Gjennom Laste Tekke Kjas Organisasjon Månefase Nynorsk pron. Tall fork. Nynorsk pron. Anfall Gjøre klar Thailand Tonn Hermod © 569 12-2016 H U U S T U D I O B A J A S V I Ø N S K E R J L O D DE GR A V E A D E R A L I N R E N I SV E L L E O M K R I NG E I E R F I S K E K R OK GA L T E T L A R M D E I G R RE I E N AU R DE L I L E D I T S L U J R Ø F N I F L B A K SE LA I L A D A T U M R A R E G E N T G E M E N S I O M S O R G M E G O A L E J O S I SP OR T A US MO E D E N E P E E T T DE L I N G VINNERE AV KRYSSORD NR. 10 NAVN ADRESSE POSTNR/STED NÅR MOTTOK DU BLADET? MAGNAR FURSET 6200 Stranda OLAUG M. EKEBERG 2415 Heradsbygd ODD-EGIL GUNDERSEN 1274 Oslo Løsningen på kryssord nr. 3 må være hos oss innen 4. april! Merk konvolutten med «kryssord nr. 3» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Løsningen kan også sendes på e-post til tips@fagbladet.no. SEND INN DITT SVAR fbaargang2017 fbseksjonFEL