| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 83 Jeg bruker mer tid sammen med hunden enn med samboeren min. fbaargang2017 fbseksjonFEL