2 ~ FFAAGGBBLLAADDEETT || 40 4| 2| 021071 6| | Innhold 4|2017 FAGBLADET Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 www.fagbladet.no Send tips til tips@fagbladet.no ADRESSEENDRING medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. Forsidefoto: Anita Arntzen ISSN 2464-4269 10 Bekymret for barnas frie og spontane lek. 14 Ved Nome sjukeheim er det tilbod om aktivitetar kvar dag. 18 Ungdomsveilederen i Nav fant drømmejobb til Aziza Gaga. 28 Røykdykker skadet hørselen i en arbeidsulykke, vil jobbe. 42 Oljeleting, EØS og sekstimersdag på LO-kongressen. 46 Mímir Kristjánsson slår til både høyre og venstre. 52 Sjeføkonomene i LO og NHO er enige om mye. 68 Nå skal Drammen kommune rydde opp i vikarbruken. 75 Frisører og dyrepleiere får lavlønnstillegg. 28 «Røykdykker Kenneth Wangen ble skadet på jobb og må bruke høreapparat. Utelukket sier legen.» Miljøarbeider May Iren Guldvik skaper et hjem for enslige, mindreårige asylsøkere. FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonpdf