| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 3 JOBBER FRIVILLIG DELTID Noen jobber deltid av fri vilje, andre fordi de må. Celina Sjøberg har deltidsjobb, men er på vakt 24 timer i døgnet. HEGE BREEN BAKKEN | ANSVARLIG REDAKTØR HVORFOR VIL IKKE FLERE DAMER JOBBE FULLTID? FASTE SPALTER HARDTSLÅENDE Arbeidsinnvandring har gjort venstresida redd for å bli kalt rasister, mener nyhetsredaktøren. FANEHØYTID 1. mai fyller fagforenigsfaner gater og torg over hele landet. Se hva symbolene på fanene betyr. 5 Fanesaken 27 Matpakka mi 60 KRONIKK: Nærhet har en verdi 62 Debatt 67 Forbundslederen 76 Bare spør 78 Oss 80 Kryssord 81 Eriksens skråblikk og petit 82 ETTER JOBB: Fridykkeren 84 EN AV OSS: Støttespilleren 32 46 54 Debatten om deltid handler ofte om den ufrivillige. Men de fleste som jobber deltid, rundt 80 prosent, velger det mer eller mindre selv. Og slik har det vært lenge. Selv om fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner, kommuner og politikere har lansert det ene pilotprosjektet etter det andre, så skjer det lite. Mange kvinner har fortsatt stillingsbrøker som mest av alt ser ut som en bingokupong: 80, 54, 68, 40, 73. Spør du pensjonseksperten, er det nettopp et sjansespill disse kvinnene bedriver. Det blir nemlig ikke full pensjonspott til dem som trapper ned. Ikke blir det likestilling av det heller. Eller nok penger i felleskassa til å ivareta vår felles framtidige velferd. Derfor pekte finansminister Siv Jensen (Frp) blant annet på de deltidsarbeidende kvinnene da hun nylig la fram regjeringens perspektivmelding, og sa: Dere må jobbe mer. I fagbevegelsen snakkes det om å skape en heltidskultur. Men vi kommer ingen vei hvis vi ikke spør hvorfor folk velger som de gjør. Hvorfor velger de bort fulltid? I dette nummeret av Fagbladet får vi noen svar. De samsvarer godt med forskningen. Den viser at kvinner ofte går ned i stilling av helsemessige grunner eller for å ta vare på barna. I stedet for å kreve noe av systemet, så legger kvinnene ansvaret på seg selv. Da hjelper det neppe med en ny holdningskampanje. Eller et spark bak. Både forskning og erfaring viser at det er mulig å gjøre noe med organiseringen av arbeidstida. For eksempel en 6-timersdag. FOTO: WERNER JUVIK FOTO: NADIA FRANTSEN FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonpdf