4 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | AKTUELT JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. DANKES UT: Fiolinist Birgitte Stærnes levde godt av å spille i begravelser. Nå er poplåtene i ferd med å overta. FOLK VIL BEGRAVES TIL POPMUSIKK *Poplåter er den nye trenden i begravelser. Klassisk repertoar er på vei ut. – Det er mye mindre etterspørsel etter fiolin i begravelser. Det er musikaler og poplåter som gjelder, sier fiolinist Birgitte Stærnes. – Byråene ber stadig om nye musikkstykker, gjerne med link til YouTube, sier kantor Erling Strøm i Bøler kirke i Oslo. Han sier det er nye hiter hele tiden, låter som blir kjent gjennom tv-serier og filmer. – Når en serie går på tv, tar det noen uker og så dukker låten opp som et ønske til en begravelse, sier Strøm. Han mener det nærmest er frislipp av ønsker. De pårørende kan be om hva de vil av musikk. – En del organister opplever overgangen til pop-repertoaret som krevende og syns ikke det er så lett å innfri alle ønsker. Noen uttrykker at de snart ikke orker det mer, sier kantoren. *– Det ser ut som om Akasia har kastet seg inn i kampen om å bli en av landets kjipeste arbeidsgivere i barnehagesektoren, sier Sara Bell. Bakgrunnen for kraftsalven fra lederen i Fagforbundet Bergen er konflikten mellom Fagforbundet og tre av aksjeselskapene Bergen kirkelige fellesråd har skilt ut deler av virksomheten sin til. De ansatte i fellesrådet fikk dermed et av Akasia-selskapene som ny arbeidsgiver. Akasia reserverte seg ikke mot å bli bundet av de ansattes tariffavtaler, men har likevel meldt dem ut av den tariffestede pensjonsordningen de hadde og inn i en pensjonsordning selskapet selv har opprettet. – Tariffstridig, mener Fagforbundet, som har stevnet Akasia for arbeidsretten. Administrerende direktør i Akasia, Ove-Christian Fredriksen, er uenig. – Vi ønsker å få på plass en tariffavtale som sikrer våre ansatte gode og trygge arbeidsvilkår, noe en «kjip og rå» arbeidsgiver neppe hadde vært opptatt av, skriver han i en e-post til Fagbladet. – En av Norges kjipeste arbeidgivere ARBEIDSKONFLIKT: – Dette hadde jeg aldri trodd om et kirkelig fellesråd, sier Sara Bell. FOTO: PER FLAKSTAD FOTO: EIVOR ERIKSEN NAV-SVINDLING FRA SVERIGE *På fem år har Nav anmeldt 678 tilfeller av trygdesvindel i utlandet. Vårt naboland i øst topper lista over hvor nordmenn svindler mest med norske trygdepenger. Siden 2011 har Nav anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner hos søta bror. Thailand er på en soleklar andreplass, der 66 personer er anmeldt de siste fem årene for å ha svindlet til seg totalt 14,5 millioner kroner. Et stykke bak ligger nordmenn på Spanias solkyst som er anmeldt for å ha svindlet 8,7 millioner trygdekroner de siste fem årene. COLOURBOX.COM Les mer på fagbladet.no fbaargang2017 fbseksjonpdf