| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 7 Prosent Kilde: SSB Ti prosent av alle ansatte jobber minst to søndager i løpet av en fireukersperiode. I tillegg jobbet 15 prosent på søndager av og til. Nattarbeid Regelmessig Av og til Kveldsarbeid Lørdagsarbeid Søndagsarbeid 5 10 15 20 25 30 35 PENSJONSFORHANDLINGER TIL HØSTEN? *Det ligger an til nye forhandlinger om tjenestepensjon til høsten. I vinter sendte de fire hovedorganisasjonene LO, YS, Unio og Akademikerne et brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) der de etterlyste framdrift i arbeidet med ny, offentlig tjenestepensjon. – Jeg legger opp til at prosessen skal ha rom for at resultatet forankres i organisasjonene, svarer Hauglie. – For oss er reelle forhandlinger som leder fram til en tariffavtalt ordning som medlemmene kan stemme over, den eneste måten å gjøre dette på. Vi er ikke sikre på om det er dette Hauglie mener med sin formulering, sier Fagforbundets leder Mette Nord til forbundets hjemmeside. --- – STYRER MOT NYE SKANDALER *Norske kommuner fortsetter å presse ned anbudsprisene. Samtidig som det settes punktum i Veireno-skandalen i Oslo, fortsetter norske kommuner å sette renovasjon på anbud og presse prisene til absolutt lavest mulig nivå. Fagbladet har gjennomgått tildelingene av anbud på innsamling av husholdningsavfall siden januar i fjor. Av 14 anbud er det kun én kommune, Sarpsborg, som ikke har pris som hovedkriterium for tildeling. Stein Guldbrandsen i Fagforbundets ledelse mener kommunene styrer mot nye skandaler med denne prispolitikken. EN AV TI JOBBER SØNDAGER *– Den nye folketrygden er urettferdig. Det er ikke en løsning vi yngre kan leve med, mener Åsne Skjelbred Refsdal og Jorunn Folkvord, tillitsvalgte i NTL og Utdanningsforbundet. – Folketrygden, som den har blitt med pensjonsreformen, er ikke en pensjon for alle, og slett ikke for oss unge. Vi må rett og slett jobbe for å få på plass en ordning som gir en rettferdig, livsvarig og trygg pensjon for alle. Det har vi ikke nå, sier de to. Også Christina Beck Jørgensen i Fagforbundet Ung vil ha endringer. – Vi må bry oss nå for å sikre gode ordninger. Derfor bruker vi mye tid på å reise rundt og snakke med unge. Pensjon er viktig, men vanskelig, sier Beck Jørgensen, som likevel opplever at unge blir engasjert når de forstår hva som står på spill. De ungdomstillitsvalgte mener dagens unge er i ferd med å få øynene opp. De vil ha de unges perspektiv i fokus på LO-kongressen og stille politikerne til veggs inn mot valget. – UNGE ER PENSJONSTAPERNE FOTO: KATHRINE GEARD FOTO: WERNER JUVIK MOBILISERER: Åsne Skjelbred Refsdal og Jorunn Folkvord maner til kamp for å få fjernet ordninger i den nye pensjonsordningen som rammer unge hardt. Les mer på fagbladet.no fbaargang2017 fbseksjonpdf