I DENNE SEKSJONEN: | 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 9 TRE TING JEG IKKE KLARER MEG UTEN På jobb STOLTHET | RETTIGHETER | FELLESSKAP | ARBEIDSGLEDE 2 1 3 *Knut Erik Evensen (38) er kinomaskinist i Tromsø. Som styremedlem i Tromsø filmklubb lærte han i si tid å køyre film. Like før han skulle ta bachelor i dokumentasjonsvitskap, fekk han jobb på kinoen. Dagvaktene går med til å sjekke premierefilmane. Når han har kveldsvakt, ryddar han salane og sjekkar billettar. LAUVSUGAR Når det er mange ungar og ungdomar i salen, blir det også mykje popcorn på golvet. Då er lauvsugaren nødvendig om salen skal bli klar på kort tid. VISIR Verneutstyr som visir og hanskar må på når han skiftar lampe i prosjektoren. Lampene på 6000 watt kan eksplodere, men Knut har aldri opplevd det. IPAD Dei legg inn alle filmane og diverse informasjon om dei på iPaden. Her har dei heile tida oversikt over kor dei skal og kva dei skal gjere. S 10 Den frie leken i barnehagen er under press. Derfor var årets barnehagedag viet nettopp lek.S 14 Sykkeltur er ein av mange aktivitetstilbod som dei tilsette arrangerer på Nome sjukeheim.S 18 Midtbyen Nav i Trondheim vil gi ungdommene et meningsfullt tilbud gjennom aktivitetsplikten. S 28 Kenneth Wangen har kjøpt høreapparater til 30.000 kroner for å få fortsette som røykdykker. FOTO: INGUN A. MÆHLUM FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonpdf