10 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | O slo-ordfører Marianne Borgen (SV) brukte barnehagedagen til å oppleve barna i Kværnerdalen barnehage både i lek med pedagogiske mål og barn i fri utfoldelse. – Jeg er veldig opptatt av at vi må ha leken i sentrum, den må være grunnlaget for alt som skjer i barnehagen, sier ordføreren. Hun mener barna lærer mye av å leke, selv om den ikke er målstyrt etter pedagogiske prinsipper. Derfor syns hun det er viktig at barn får være spontane, ha det gøy og styre leken selv. – Også gjennom den frie leken lærer de mye om samspill og å inkludere og ta vare på hverandre, mener Borgen. SAMLINGSSTUND OG SPENNENDE REISE I en avdeling fikk ordføreren være med på samlingsstund der barna klappet hverandres navn og lærte hvor mange stavelser hvert navn hadde. I språkrommet ble hun tatt med på en spennende reise. Sammen med barna fikk hun legge papirfigurer på et lysbord og være med på historien om hvordan firkanter og en spiss ble til et tog, og toget kjørte til Afrika, der nye papirfigurer ble til sjiraffer og elefanter. – Det er fantastisk hvordan noen papirfigurer på et lysbord kan trigge barnas fantasi og forestillingsevne, syns Marianne Borgen. ØNSKER MER LEK Før mat var det også plass til frilek i gymsalen, og da ble det virkelig futt og fart på barna, som tumlet rundt i et fartsfylt samspill. – Det er så lett for oss voksne å ta barnas lek for gitt, og i stedet være opptatt av læring og utvikling. Da er det fort gjort å ta voksenstyring over leken uten å tenke over at den har en egenverdi som det er viktig å ta vare på, sier Marianne Borgen. Personlig skulle hun ønske at også de første skoleårene hadde mer lek på timeplanen. – Vi må ikke ta leken for gitt, sier Osloordføreren. FRI LEK UNDER PRESS Borgen er ikke alene om å mene dette. Forskere og barnehagepedagoger mener at den frie leken i barnehagen er under press. Allerede i 2013 advarte FN om dette, og uttrykte bekymring for at den spontane og frie leken i institusjoner som barnehager, mer og mer blir sett på som bortkastet tid og fortrengt av en styrt lek som har pedagogiske mål om læring og utvikling. – I Norden har vi hatt tradisjon – både i den folkelige oppdragelsen og i fagpedagogikken – for å verne om barns mulighet til å leke på For barnehagebarna er leken viktigst. Da var det ikke unaturlig å ha lek som tema for årets barnehagedag. Ikke minst fordi mange mener at fri lek er under press. TEKST OG FOTO: PER FLAKSTAD PÅ JOBB / BARNEHAGEDAGEN 2017 – Fri lek under press Vi må ikke ta leken for gitt. OSLO-ORDFØRER MARIANNE BORGEN fbaargang2017 fbseksjonpdf