| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 11 egenhånd uten voksnes innblanding. Vi ser imidlertid tendenser til at denne tradisjonen utfordres, både fra utdanningspolitisk hold og blant forskere, skriver forskerne Einar Sundsdal fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og Maria Øksnes fra NTNU i en artikkel i Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk i 2015. I artikkelen skriver de videre: «Mønsteret er altså at man først anerkjenner barnehagens tradisjon for lek og omsorg, for deretter å peke på det uheldige i at lekens læringsutbyttepotensiale ikke er godt nok ivaretatt.» Dette illustrerer de med en uttalelse fra FULL FART: Når barna slippes løs i en fri og spontan lek uten voksenstyring, går det unna med hopp og sprett. • Årets tema var lekens betydning i barnehagen. • Mer enn 2000 barnehager bestilte materiell til en markering av dagen. • Barnehagedagen er blitt en tradisjon og markeres i år for 12. gang. • Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) står bak barnehagedagen. BARNEHAGEDAGEN 2017 fbaargang2017 fbseksjonpdf