12 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | PÅ JOBB / BARNEHAGEDAGEN 2017 kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som har uttalt at fri lek er kjempeviktig, samtidig som han følger opp med å si: «Men for at fri lek også skal bli læring, trenger vi voksne til å tilrettelegge.» Ifølge de to forskerne er dette nettopp eksempel på den tendensen som FN advarer mot, nemlig at den frie og spontane leker er truet av et økende akademisk press og læringsfokus i barnehagen. Barnehageforsker Anne Greve ved Høgskolen i Oslo og Akershus sier til nettstedet forskning.no at hun er redd trenden med at små barn skal lære både språk og matematikk, kan gjøre at vi begynner å produsere tapere allerede på barnehagestadiet. BEKYMRET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER I Norge har denne debatten nettopp fått ny fart etter at filmskaperen Margreth Olin lanserte sin film «Barndom», som framhever barnas rett til å leke for lekens egen skyld, og ikke med noe annet formål. I en kronikk på fagbladet.no skriver en av forbundets barne- og ungdomsarbeidere, Sonia NAVN OG STAVELSER: Pedagogisk leder Hilde Oppedal kaster ut bilder av barna, mens de sier navnet høyt og klapper antall stavelser. FRA BARNA SELV: På denne plakaten har barnehagen samlet barnas egne leketips. fbaargang2017 fbseksjonpdf