18 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | AKTIVITETSPLIKT • Fra 1. januar 2017 skal alle arbeidsføre som mottar sosialstønad delta i en form for aktivitet. • Kommunene bestemmer selv hvordan ordningen skal løses. • Dersom sosialhjelpsmottakeren ikke deltar, blir stønaden redusert. • Regjeringen har satt av 60 millioner kroner til ordningen. • Målet er å styrke stønadsmottakernes muligheter for å få fast jobb og bli selvforsørget. Aziza Gaga drømte om å jobbe med barn. I Bekken familiebarnehage på Byåsen i Trondheim fikk hun fast jobb på dagen fire år etter at hun kom til Norge. – Jeg møtte noen i Nav som virkelig brydde seg om meg, forteller Aziza Gaga. Med en gang hun kom inn døra til Bekken familiebarnehage, kjente hun at akkurat dette var riktig plass for henne. ENDELIG EN JOBB Gaga er 25 år og har noen års historikk i Nav. Tidligere jobberfaring var en måneds praksis på et sykehjem, i tillegg til fullført videregående utdanning. Etter bare fire måneder i barnehagen, fikk hun tilbud om fast jobb i 60 prosent stilling fra 1. mars i år. – Det er veldig spesielt for meg, sier Aziza Gaga stillferdig. Med hjelp og oppmuntring ble hun tvunget til å snakke mer og mer med barna, kollegaer og foreldrene til barna. Gaga svarte når hun ble snakket direkte til, men trengte hjelp og oppmuntring til selv å ta initiativet. – Vi er strålende fornøyd. Hun har en fantastisk kontakt med ungene, sier de to styrerne Siw Rosmo og Katrine Reijners. OPPMERKSOMHET OG TETT KONTAKT Gagas positive historie med Navs aktivitetsplikt begynte i september i fjor da hun kom i kontakt med ungdomsveileder Maria Lyngstad i Nav Midtbyen i Trondheim. – Lyngstad motiverte meg og sto på. Hun ga meg oppmerksomhet. Ringte og sendte meldinger, og hun svarte alltid på telefonen. Jeg følte at hun brydde seg om meg. Jeg ble skikkelig glad. Tydelighet, krav og fokus er Lyngstads metode. – Jeg stiller krav til de ungdommene jeg skal følge opp. Jeg sender meldinger eller ringer for å få dem til å stå opp, gå på intervju; alt de må huske på. Jeg krever innsats og gir masse av meg selv for å få det til, sier ungdomsveilederen. – Tida fra ungdommene kalles inn til samtale og til de er på tiltak må være kort. Da får de ikke mulighet til å finne unnskyldninger slik at de kan fortsette å være passive. Ungdommene skal ut av komfortsonen og få erfaring på cv-en. Lyngstad var opptatt av hva som skulle til for å få Gaga i aktivitet. – Hun er sjenert og sleit med norsken, men ville jobbe i barnehage. Det ville ikke blitt bra hvis jeg ikke fant en god jobbmatch. Telefonsalg hadde neppe fungert. GIR UNGDOMMENE GODE TILBUD Nav Midtbyen satte i juni 2016 i gang med et systematisk arbeid for å innføre aktivitetsplikt for ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp. De var i forkant av den politisk vedtatte aktivitetsplikten som skulle gjelde fra januar i år. – Poenget med aktivitetsplikt er ikke å stille strengere krav, men å gi et godt tilbud med god Nav skaffet drømmejobben Hun var sjenert, slet med norsken og var nesten uten arbeidserfaring. Så fikk hun hjelp av Nav-veilederen. TEKST: INGEBORG VIGERUST RANGUL FOTO: LENA KNUTLI PÅ JOBB / AKTIVITETSPLIKT fbaargang2017 fbseksjonpdf