| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 19 PÅ RETT STED: Aziza Gaga stortrives i Bekken familiebarnehage på Byåsen. Her har de hatt ungdommer gjennom Nav før. Gaga er den første de har ansatt. fbaargang2017 fbseksjonpdf